Nulmeting vastgesteld

Dinsdag en woensdag had ik weinig afspraken voor de RUD.

Dinsdag en woensdag had ik weinig afspraken voor de RUD.

Donderdag in de loop van de ochtend samen met kwartiermaker Saskia Gerritsen naar de overlegvergadering met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) geweest. De voorzitter Koos van der Broek is afgetreden en wij waren nieuwsgierig wie de nieuwe voorzitter zou worden. Dat is Jacoline Beerepoot.

Jacoline is enthousiast over haar nieuwe rol. Zij wil, net als haar voorganger, in een open sfeer met ons samenwerken. De BOR gaat met portefeuilles werken. Op de agenda stond de instemmingsaanvraag over de 'Klachtenregeling ongewenst gedrag'. De BOR stemde in met de klachtenregeling en drong er bij Saskia op aan om in de RUD/Omgevingsdienst een vertrouwenspersoon te benoemen. Saskia staat positief tegenover dit voorstel. De volgende overlegvergadering gaan wij praten over de personele regelingen, die er voor 1 november moeten komen.

's Middags hebben wij in de kerngroep uitgebreid stilgestaan bij het programma van de oprichtingsvergadering van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Ook de planning doorgenomen: wij liggen op koers!

Op 1 mei is onze 'oude' projectsecretaresse Marleen Halsema teruggekeerd van zwangerschapsverlof. Marleen heeft het project RUD echter overgedragen aan Kelly Uneken, omdat het niet te combineren is met de ondersteuning van haar andere projecten. Het contract van Kelly is daarom tot 1 november verlengd. Vrijdagmorgen heb ik Kelly ingewijd in het postregistratiesysteem van de provincie. Dat gebruiken wij voor onze officiële correspondentie, zolang de RUD/Omgevingsdienst nog geen eigen systeem heeft.

's Middags was de vergadering van de stuurgroep. Belangrijkste agendapunt was het eindrapport 'Kwaliteit uitvoering VTH in Groningen' (nulmeting). Na een presentatie van Jan Beldman van KplusV organisatieadvies ontspon zich de discussie. Conclusie van de stuurgroep is dat het rapport de komende jaren goed te gebruiken is als werkdocument door zowel de RUD als door de deelnemers om de kwaliteitsslag die we voor ogen hebben te maken. Binnenkort krijgen de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten de nulmeting 'op de mat'.

Vrijdag heb ik de uitvraag voor de ondersteunende functies naar de gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris gestuurd. Wij vragen de deelnemende organisaties of zij medewerkers hebben, die op detacheringsbasis P+O-, financiële- of communicatiefuncties willen verrichten.

De afgelopen dagen heb ik regelmatig telefoontjes gehad van geïnteresseerden voor de functie van afdelingsmanager. 28 mei is de deadline voor de sollicitaties. De planning is er op gericht dat de afdelingsmanagers voor de zomervakantie worden benoemd.

Zaterdag met mijn vriendin in Purmerend een prachtige oude kast opgehaald. De kast is familiebezit en meer dan 100 jaar geleden gemaakt. Wat een vakmanschap!