Notitie ter voorbereiding Structuurvisie Ondergrond in inspraak

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (planMER) van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) ligt van 10 februari tot en met 23 maart 2015 ter inzage bij de provincie Groningen. De Structuurvisie is een ruimtelijk plan voor de ondergrond (land en zee) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (planMER) van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) ligt van 10 februari tot en met 23 maart 2015 ter inzage bij de provincie Groningen. De Structuurvisie is een ruimtelijk plan voor de ondergrond (land en zee) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. 

Verplicht

Een milieueffectrapport (planMER) is verplicht bij het opstellen van een structuurvisie. Het Rijk werkt nauw samen met lokale overheden om goede afspraken te maken over het gebruik van de ondergrond.

Terinzagelegging

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieueffectrapport (planMER) van de Structuurvisie Ondergrond ligt van 10 februari tot en met 23 maart 2015 tijdens kantooruren ter inzage in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Inspraak

Lokale overheden, het bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties en particulieren kunnen in een schriftelijke zienswijze hun mening geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept-NRD Structuurvisie Ondergrond en de samenvatting zijn te vinden op de website over de NRD. Reageren op de concept-NRD kan via een digitaal reactieformulier. Iedereen kan tot en met 23 maart 2015 een zienswijze indienen.

Meer informatie

Meer informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de planMERvan de Structuurvisie Ondergrond is te vinden op de website van de rijksoverheid.