Notitie sturing in procedure

Mijn blog is wat later dan normaal. Ik ben een lang weekend naar Texel geweest en was donderdag niet meer aan mijn blog toegekomen.

Mijn blog is wat later dan normaal. Ik ben een lang weekend naar Texel geweest en was donderdag niet meer aan mijn blog toegekomen. Texel is trouwens een aanrader. Ik kende het eiland nauwelijks. Het is een bezoek meer dan waard. Zeer gevarieerd landschap en uitstekende wandel- en fietsmogelijkheden.

Maandagmorgen voor de eerste keer naar het wekelijkse overleg van de provinciale milieuafdelingen met de nieuwe gedeputeerde Mark Boumans geweest, omdat het concepteindbericht op de agenda stond. Mark is al goed op de hoogte van ons project en kon zich goed vinden in het concepteindbericht.
Later op de dag in de kerngroep de planning tot de zomervakantie goed doorgenomen. Wij zullen er de komende weken hard aan moeten trekken. Richtpunt voor ons is het laatste VGG-portefeuillehoudersoverleg voor de zomervakantie op 16 juni. Wij willen alles op alles zetten om dan het concept-advies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD op de agenda te krijgen en als het even kan ook het conceptprojectplan voor het vervolg. Daarvoor is het van belang dat de conceptnotitie ‘ Hoe besturen wij de RUD Groningen’ (voorheen ‘Sturing RUD’) wordt besproken in het extra VGG-portefeuillehoudersoverleg op 25 mei.
In de projectgroep is deze notitie woensdag besproken. De projectgroep kan zich in hoofdlijnen in de notitie vinden. Diezelfde dag de notitie ook besproken met mijn ambtelijke opdrachtgevers provinciesecretaris Henk Jan Bolding en gemeentesecretaris Lenie Kootstra. Zij uitten hun waardering voor het goede werk dat de werkgroep Sturing RUD de afgelopen weken heeft verricht.
’s Middags de hoofdlijnen van de notitie gepresenteerd in de vergadering van de gemeentesecretarissen (de Broederschap). Ook daar waardering en een aantal kritische vragen. Het is iedereen duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn tussen de drie uitgewerkte varianten (openbaar lichaam, centrumgemeente en gastheerorganisatie) en dat de verschillen niet heel groot zijn. De verwachting van de secretarissen is daarom dat het bestuurlijke aspect een belangrijke rol zal gaan spelen in de besluitvorming.
Donderdag de notitie besproken met mijn bestuurlijke opdrachtgevers Mark Boumans en Jan Bessembinders. Beiden zijn tevreden over de notitie en Jan Bessembinders heeft groen licht gegeven om de notitie naar zijn collega-wethouders te sturen. Zij bespreken de notitie op 25 mei. Als daar een besluit over de sturing wordt genomen, waarin ook de provincie zich kan vinden, kan het conceptadvies in procedure worden gebracht … spannend dus!

Donderdag ook een delegatie van de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden bijgepraat.
’s Middags is de nieuwe visie op de organisatieontwikkeling van de provinciale organisatie in mijn afdeling gepresenteerd. Een samenwerking tussen mijn directeur Annet van Schreven en mijn afdelingshoofd Johan Koopmans. De presentatie vond staande plaats en werd begeleid door Gea Boerma, één van onze andere afdelingshoofden. Zij interrumpeerde Annet en Johan regelmatig en stelde dan een vraag aan één van mijn collega’s. Prima formule en een aansprekende visie op de provinciale organisatie.