Notitie sturing in concept gereed

Maandagmiddag de concept-notitie 'Varianten voor sturing RUD' met de werkgroep Sturing RUD besproken. Er zit veel kennis en ervaring bij de werkgroepleden over samenwerkingsconstructies.

Maandagmiddag de concept-notitie 'Varianten voor sturing RUD' met de werkgroep Sturing RUD besproken. Er zit veel kennis en ervaring bij de werkgroepleden over samenwerkingsconstructies. Daar maken wij dankbaar gebruik van. Wij zijn nog niet tevreden over de notitie en onze adviseur Jan Beldman gaat er weer aan schaven.
Aan het einde van de week ligt er een tweede concept, waarop de werkgroepleden opnieuw hun reacties geven. Vrijdagmiddag hebben Jan Beldman, Liesbeth Groote Schaarsberg en ik de reacties goed doorgenomen en Jan zorgt voor een nieuwe versie die maandag naar de projectgroep en mijn opdrachtgevers gaat.

Dinsdag naar de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders RUD in Utrecht geweest. Dit keer niet in het zakelijke vergadercentrum Vredenburg, maar in het Academiegebouw op het Domplein. Een sfeervolle vergaderlocatie, die geschiedenis van de universiteit in zich draagt.
De colleges van Gedeputeerde Staten hebben van de programmaleider Uitvoering met Ambitie reacties op hun tussenberichten over het bottom up-proces en het regionaal maatwerk ontvangen. In de reacties de aandachtspunten voor het eindbericht, dat uiterlijk 31 mei naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet. In de reactie van de programmaleider staat ook dat de provincies per veiligheidsregio 140.000,- euro vanuit het landelijke programma ontvangen voor het bouwen van de RUD. Ik zal mijn opdrachtgevers voorstellen dat geld te besteden aan de vervolgfasen van ons project. Een mooi startgeld voor die fasen!
Het enthousiasme voor de zelfevaluatietool is niet overal even groot. Met Drenthe en Overijssel zijn wij de enige provincie, waar alle gemeenten en de provincie de tool invullen en ook gezamenlijk met elkaar bespreken. Dat geeft opnieuw de goede samenwerking in ons project aan.
Het landelijke Programma Uitvoering met Ambitie (PumA) organiseert regionale bijeenkomsten voor medewerkers die niet direct bij de RUD-vorming zijn betrokken. Op 15 juni vanaf 12.30 uur is de bijeenkomst voor Noord-Nederland in de Martiniplaza in Groningen. De uitnodiging van het organiserende Programma Uitvoering met Ambitie volgt binnenkort.

Woensdag heb ik bijgepraat met Kees Huizinga, mijn contactpersoon bij de VROM-Inspectie. Donderdag de vijfde voortgangsrapportage van het project met Henk Jan Bolding, mijn ambtelijk opdrachtgever bij de provincie besproken. Eerder had Lenie Kootstra, mijn ambtelijk opdrachtgever namens de gemeenten al groen licht gegeven, zodat ik de voortgangsrapportage nu naar mijn bestuurlijke opdrachtgevers Mark Boumans en Jan Bessembinders kan sturen.

Ik ben heel benieuwd hoe de projectgroep en mijn opdrachtgevers volgende week op de notitie 'Varianten voor sturing RUD' reageren. Ik hoop, dat wij nu binnen niet al te lange tijd het advies in procedure kunnen brengen …