Noordzeeregio's maken zich sterk voor klimaatdoelen EU

De leden van de North Sea Commission delen de Europese ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en bij voorkeur nog eerder. De North Sea Commission is een samenwerkingsplatform voor regio’s rondom de Noordzee dat de belangen van de Noordzee onder de aandacht probeert te brengen bij de Europese Unie. De leden van de commissie denken dat het haalbaar is om in Europa in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor is het wel van belang dat er snel actie wordt ondernomen. Namens de provincie Groningen neemt gedeputeerde Nienke Homan deel aan de commissie. 

Samenwerking essentieel

De regio's bespraken de Europese klimaatdoelen tijdens een online vergadering op 18 mei. Volgens hen is samenwerking essentieel voor het opschalen van wind op zee, zero-emissietransport en duurzame energie. Ook benadrukken ze het belang van het betrekken van jongeren hierbij. 

Concrete projecten

De thematische werkgroepen van de North Sea Commission gaan met deze afspraken aan de slag. Ze zetten concrete samenwerkingsprojecten op die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Over de plannen wordt na de zomer van 2021 besloten.

Delen van goede voorbeelden

Gedeputeerde Nienke Homan vindt samenwerking tussen de verschillende Noordzeeregio's van groot belang. Dat kan volgens haar door projecten op te zetten en goede voorbeelden met elkaar te delen. Elke regio heeft zijn eigen maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Door
samen te werken kunnen de regio's nog meer resultaat bereiken. 

North Sea Commission 

De North Sea Commission (NSC) is een samenwerkingsplatform voor regio’s rondom de Noordzee en onderdeel van de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Het doel van de North Sea Commission is partnerschappen tussen regionale overheden rondom de Noordzee te versterken en samenwerking te stimuleren. Daarnaast brengt de NSC de belangen van de Noordzeeregio’s onder de aandacht bij de Europese Unie.