Noordse sterns bij Punt van Reide krijgen zendertje

Dertig noordse sterns van het broedeiland bij de Punt van Reide worden het komend jaar uitgerust met een zendertje, een zogeheten 'geolocator'. Het zendertje houdt bij waar de vogels heen vliegen en wat hun trekroutes zijn. Voor het eerst krijgen ook twintig jonge vogels zo’n geolocator.

 

Dertig noordse sterns van het broedeiland bij de Punt van Reide worden het komend jaar uitgerust met een zendertje, een zogeheten 'geolocator'. Het zendertje houdt bij waar de vogels heen vliegen en wat hun trekroutes zijn. Voor het eerst krijgen ook twintig jonge vogels zo’n geolocator.

Onderzoek

Onderzoeker Derick Hiemstra voert bestudeert de trekroutes van de vogels, in samenwerking met Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen. “Noordse sterns broeden pas in hun derde levensjaar en we verwachten de jonge vogels pas in 2019 terugkeren op de Punt van Reide. De geolocator slaat in de tussenliggende twee jaar hopelijk alle informatie op over waar op de wereld de vogels in de tussentijd zijn geweest. Daar weten we nu nog niets van! Door het onderzoek met de geolocator wisten we al dat noordse sterns kampioen ver vliegen zijn. Op de Punt van Reide broedt de wereldrecordhouder met ruim 90.000 afgelegde kilometers in een jaar. Maar we willen nu ook meer weten over wat de vogels in hun broedtijd doen. Hoe lang zitten ze op hun eieren? Hoe reageren ze op verstoringen? Die geolocator slaat ook daarover informatie op.”

Speciale broedeilanden

Noordse sterns zijn trouw aan hun broedgebied. Maar de afgelopen jaren zijn veel vogels van hun stekje op de schermdijk bij Delfzijl of in de Eemshaven door de industrie verdreven, waardoor ze een nieuwe plek zochten. Voor deze vogels worden langs de kuststrook speciale broedeilanden aangelegd. Het eiland bij de Punt van Reide is een voorloper voor de nieuwe eilanden bij Delfzijl en de Eemshaven. Het eiland ligt er nu drie jaar en inmiddels broeden daar 45 stelletjes noordse sterns en 120 paartjes visdieven.