Noordelijke provincies vragen aandacht voor werkgelegenheid in regio

Groningen, Fryslân en Drenthe hebben in de een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de werkgelegenheid in het Noorden. De brief is een reactie op de Miljoenennota, die op Prinsjesdag 15 september werd gepresenteerd. De drie provincies hopen dat er tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht voor is.

Groningen, Fryslân en Drenthe hebben in de een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de werkgelegenheid in het Noorden. De brief is een reactie op de Miljoenennota, die op Prinsjesdag 15 september werd gepresenteerd. De drie provincies hopen dat er tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht voor is.

Prioriteit

Het behoud van de rijksdiensten voor het Noorden heeft volgens de drie provincies de hoogste prioriteit. De inkrimping van de rijksdiensten mag niet ten koste gaan van de werkgelegenheid, vinden ze. Ook hopen ze van het kabinet en de Tweede Kamer steun te krijgen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Verder wijzen ze in de brief op het belang van het realiseren van energiezuinige woningen, werken over de grens en de versnelde aanleg van breedbandinternet in de krimpregio's.

Meer daad bij het woord

"Het Noorden heeft keuzes durven maken om in te spelen op de brede maatschappelijke uitdagingen van voedsel, energie, water en gezondheid", aldus commissaris van de Koning en voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Max van den Berg. "We investeren daar flink in en bieden innovatieve oplossingen voor deze wereldwijde uitdagingen. We ondersteunen  kennisinstellingen en stimuleren ondernemerschap en export van het MKB. Noord-Nederland groeit uit tot een krachtige regio, maar we zijn er nog niet. Extra stimulans vanuit het Rijk blijft noodzakelijk. Dit vraagt dat het kabinet meer daad bij het woord voegt, dan nu blijkt uit de Miljoenennota.”