Noordelijke provincies voor 50 procent aandeelhouder NOM

Groningen, Fryslân en Drenthe worden voor 50 procent aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (N.V. NOM). Op 28 december 2015 hebben de provincies en het ministerie van Economische Zaken hierover een principeakkoord bereikt. De provincies zijn op dit moment nog voor 0,03 procent eigenaar. Met dit akkoord krijgen ze meer zeggenschap over het vermogen van de NOM en de keuze van bedrijven waar de NOM geld in steekt.

Groningen, Fryslân en Drenthe worden voor 50 procent aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (N.V. NOM). Op 28 december 2015 hebben de provincies en het ministerie van Economische Zaken hierover een principeakkoord bereikt. De provincies zijn op dit moment nog voor 0,03 procent eigenaar. Met dit akkoord krijgen ze meer zeggenschap over het vermogen van de NOM en de keuze van bedrijven waar de NOM geld in steekt.

Financiële zekerheid

Het principeakkoord is voorbereid door de gedeputeerden van Economische Zaken Sander de Rouwe (provincie Fryslân), Patrick Brouns (provincie Groningen) en Henk Brink (provincie Drenthe). Zij vinden dat de NOM op deze manier meer van de regio wordt. Deze stap past in de ambitie van de provincies om actiever de economie van het Noorden te stimuleren. Dankzij het akkoord heeft de NOM meer financiële zekerheid voor de komende jaren. Ook komen middelen beschikbaar voor investeringen die de economische structuur van de regio versterken en innovatie bevorderen. De gedeputeerden zijn ervan overtuigd dat dit principeakkoord alleen maar winnaars kent en goed is voor de noordelijke economie.

Impuls

Minister Kamp van Economische Zaken: "Er is het ministerie van Economische Zaken veel aan gelegen om een stevige impuls te geven aan de economie van de drie noordelijke provincies. De NOM vervult daarbij een belangrijke rol, onder andere door het verstrekken van risicokapitaal aan het MKB en de inzet op acquisitie en business development. De keuze van de drie provincies om voortaan met het ministerie van Economische Zaken als gelijkwaardige partners binnen de NOM samen op te trekken, zal deze rol alleen maar verstevigen en het economisch perspectief van de regio verder vergroten."

Na instemming door de Provinciale Staten van de drie noordelijke provincies wordt het principeakkoord bekrachtigd tijdens de aandeelhoudersvergadering van eind juni 2016.