Noordelijke provincies ondersteunen energieleveringsbedrijf

Groningen, Fryslân en Drenthe zijn blij met het initiatief van drie noordelijke organisaties op het gebied van lokale duurzame energie om een eigen energieleveringsbedrijf op te richten: Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Door zelf energie te kunnen leveren verwachten de Drentse KEI, Enerzjy Koöperaasje Fryslân en de Groninger Duurzame Energie Koepel lokale initiatieven goed te kunnen ondersteunen. De provincies ondersteunen het plan met een bedrag van in totaal vier ton.

Groningen, Fryslân en Drenthe zijn blij met het initiatief van drie noordelijke organisaties op het gebied van lokale duurzame energie om een eigen energieleveringsbedrijf op te richten: Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Door zelf energie te kunnen leveren verwachten de Drentse KEI, Enerzjy Koöperaasje Fryslân en de Groninger Duurzame Energie Koepel lokale initiatieven goed te kunnen ondersteunen. De provincies ondersteunen het plan met een bedrag van in totaal vier ton.

Alleen groene energie

NLD heeft een vergunning aangevraagd bij de Autoriteit Consument en Markt om als leveringsbedrijf te mogen werken. NLD levert straks alleen groene energie en het is de bedoeling dat deze op termijn zoveel mogelijk in de regio zelf wordt opgewekt. Door zelf als energieleveringsbedrijf op te treden kan de NLD energie (stroom en gas) leveren aan haar klanten tegen vergelijkbare prijzen als gewone energiebedrijven. De winst wordt echter teruggegeven aan de lokale coöperaties om te investeren in verdere verduurzaming van hun leefomgeving.

Initiatieven stimuleren

De noordelijke provincies willen graag lokale duurzame initiatieven stimuleren. Daarom dragen ze bij in de financiering van de eerste aanloopkosten van NLD. De provincies Fryslân en Drenthe doen dit elk met een lening van 150.000,- euro. De provincie Groningen geeft een subsidie van 100.000,- euro.

Noordelijke lokale energieorganisaties

In veel dorpen en steden wordt er met enthousiasme gewerkt aan plannen voor duurzame energie-inkoop. In alle drie de provincies zijn deze initiatieven gebundeld. In Drenthe is dat de Drentse KEI, in Fryslân de Enerzjy Koöperaasje Fryslân en in Groningen de Groninger Koepel. De leden van deze energieorganisaties kunnen straks hun energie inkopen én verkopen aan NLD.