Noordelijke provincies en Rijk samen aan de slag voor natuurinclusieve landbouw

De drie noordelijke provincies en het Rijk gaan zich de komende vier jaar extra inzetten voor een economisch sterke landbouwsector, die bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een leefbaar platteland. Daarvoor ondertekenden bestuurders van Groningen, Drenthe, Fryslân en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV) op 2 oktober de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, tijdens de Natuurtop in BuildinG in Groningen. De provincies trekken er € 10 miljoen voor uit, net als het Rijk.

Actieplannen voor acht gebieden

Samen met boeren, grondeigenaren, belangenorganisaties en kennisinstellingen stellen de overheden actieplannen op voor acht gebieden. Ook worden er instrumenten en werkwijzen ontwikkeld om natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel te maken. De acht gebieden verschillen erg van elkaar en komen, als het gaat om bodem, waterhuishouding en grondgebruik, overeen met andere delen van Nederland. Zo kan de opgedane kennis ook benut worden in andere provincies. Verder wordt vanuit de Regio Deal een aantal projecten ondersteund, dat op dit moment al wordt uitgevoerd in het Noorden. Een voorbeeld is de biodiversiteitsmonitor in de provincie Groningen, die de mate van biodiversiteit in kaart brengt.

Natuurtop

De Regio Deal werd ondertekend tijdens de Natuurtop, een bijeenkomst voor bestuurders, medewerkers van overheden en natuurorganisaties, om kennis uit te wisselen rondom het thema natuur. De top wordt tweejaarlijks georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van de twaalf provincies. Tegelijkertijd met de Natuurtop, vond in de Martinikerk in Groningen het IPO Jaarcongres 2019 plaats. 

Benieuwd naar de inhoud van de Regio Deal? Bekijk de slideshow via ons YouTube-kanaal.