Noordelijke kustprovincies willen grote projecten in waddengebied

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het Meerjarenprogramma (MJP) Investeringskader vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om grote en meerjarige projecten en programma’s te realiseren in het waddengebied. Eerder is hiervoor het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld met als doel de economie te verduurzamen en de ecologische kwaliteiten van het waddengebied te versterken. 

Projecten

Het gaat om projecten binnen de thema’s:

  • Waddenzee
  • Havenontwikkeling en natuurverbetering
  • Versterken en vermarkten werelderfgoed
  • Vitale kust en Afsluitdijk
  • Eems-Dollardgebied in balans 
  • Eilanden op eigen kracht 

Regieteam

Nu het Meerjarenprogramma (MJP) is vastgesteld, zal in de komende maanden verdere samenwerking gezocht worden met verschillende organisaties. Dit om te kijken of de initiatieven gezamenlijk verder gebracht kunnen worden. Voor het programmeren, stimuleren en waar nodig ondersteunen van projectinitiatieven is er een regieteam. Dit team bewaakt ook de voortgang van deze initiatieven. Het regieteam wordt ondersteund door opgaveteams. Dit om initiatieven zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk op tijd kunnen worden uitgevoerd.

Waddenfonds

De projecten uit het Meerjarenprogramma kunnen deels gefinancierd worden vanuit het Waddenfonds. Dat een project is ondergebracht in het Meerjarenprogramma betekent nog niet dat dekking plaatsvindt uit het Waddenfonds. De rol van het beoordelen van deze projectaanvragen ligt bij het Waddenfonds. Dit is een zelfstandige beoordeling. Deze staat los van het Investeringskader. De aanvragen zullen moeten passen binnen de regels van het Waddenfonds. In de programmeringsfase van het Investeringskader heeft het Waddenfonds een informerende en adviserende rol zowel voor regie- en opgaveteams als voor initiatiefnemers.