Noordelijke bedrijven doorstaan keuring tijdens onaangekondigde inspecties

In opdracht van de drie noordelijke provincies zijn op 6 oktober achttien bedrijven onaangekondigd gecontroleerd. De inspecties vonden plaats in het kader van de handhaving van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Voor het eerst werd er in de namiddag, avond en nacht gecontroleerd. Bij geen enkel bedrijf is acuut ingrijpen noodzakelijk geweest en het algemene beeld was dat de bedrijven de zaken goed op orde hebben. De inspecties worden gebruikt als een van de maatregelen om de veiligheid van de bedrijven en de omgeving te waarborgen.

Inspecties

In totaal zijn er tien bedrijven uit de provincie Groningen, zes uit Fryslân en twee bedrijven uit Drenthe gecontroleerd. Het gaat om bedrijven variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Er is gecontroleerd op de opslag van gevaarlijke stoffen, op aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en op geluidshinder. Bij geen van deze punten zijn grote fouten of nalatigheden geconstateerd. Enkele bedrijven zijn gewezen op kleine aandachtspunten, zoals het open laten staan van deuren of het veiliger plaatsen van pallets in de opslag.

Omgevingsdiensten

De inspecties zijn uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Omdat de inspecties buiten kantooruren plaatvonden zijn de resultaten van betere kwaliteit. Zo is er 's nachts minder omgevingsgeluid en kan er nauwkeuriger gemeten worden. Volgens gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen geeft deze inspectie vertrouwen: "Het resultaat van de inspectie laat zien dat de bedrijven proactief handelen en dat ook de omgeving vertrouwen kan hebben in de bedrijfsvoering van zulke ondernemingen."