Noord-Nederland wordt proeftuin voor slimme maakbedrijven

Noord-Nederland moet een proeftuin worden voor slimme fabrieken. Dat is het doel van een nieuwe samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. In het programma Smart Industry Fieldlab ‘Region of Smart Factories’ leggen zij zich de komende vier jaar toe op de versterking en het toekomstbestendig maken van de maakindustrie met behulp van nieuwe ICT-toepassingen. Deelnemers en overheden trekken hier gezamenlijk ruim 20 miljoen euro voor uit. Het programma moet 600 nieuwe banen opleveren.

Noord-Nederland moet een proeftuin worden voor slimme fabrieken. Dat is het doel van een nieuw samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. In het programma Smart Industry Fieldlab ‘Region of Smart Factories’ leggen zij zich de komende vier jaar toe op de versterking en het toekomstbestendig maken van de maakindustrie met behulp van nieuwe ICT-toepassingen. Deelnemers en overheden trekken hier gezamenlijk ruim 20 miljoen euro voor uit. Het programma moet 600 nieuwe banen opleveren.

Veel kennis aanwezig

In Noord-Nederland is veel kennis aanwezig over slimme productie. Die kennis zit vooral bij een kleine kopgroep van (grote) bedrijven. De Region of Smart Factories is georganiseerd rondom een aantal daarvan, zoals Philips Drachten, Fokker Hoogeveen en CIG Centraalstaal Groningen. Deze bedrijven zijn al volop bezig met technologische ontwikkelingen zoals robotisering, 3D-printen en digitale productieprocessen.

Smart industry

De essentie van smart industry is dat apparaten zichzelf en elkaar gaan aansturen. Hierdoor kunnen productieprocessen efficiënter uitgevoerd worden én tegen lagere kosten. Zo wordt het voor bedrijven weer aantrekkelijk om hun producten niet meer in lagelonenlanden, maar weer gewoon in Nederland te maken. Dat is goed voor de werkgelegenheid in het Noorden. Het levert niet alleen banen op bij de grote bedrijven, maar ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Tien proefprojecten

Het programma is ontwikkeld door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en bestaat uit verschillende onderdelen. In tien proefprojecten stellen de koplopers hun bedrijf beschikbaar als praktijkomgeving en werken ze samen met andere bedrijven en kennisinstellingen aan het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën. De kennis uit het project wordt verder verspreid via de kennisinstellingen, een kenniscentrum en via een platform waaraan geïnteresseerde bedrijven kunnen deelnemen. Ook is er een directe samenwerking met het Innovatiecluster Drachten, waarin al dertien  hightechbedrijven actief zoeken naar oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst. Het Fieldlab Region of Smart Factories maakt deel uit van de landelijke Actieagenda Smart Industry.

Financiering

Het Smart Industry Fieldlab Region of Smart Factories wordt gefinancierd door 33 noordelijke bedrijven en kennisinstellingen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen, de gemeente Smallingerland en het ministerie van Economische Zaken.