Noord-Nederland tevreden met Green Deal

De provincie Groningen heeft samen met andere noordelijke overheden, enkele instanties en twee ministeries de Green Deal ondertekend. Met de overeenkomst willen de ondertekenaars de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Nederland stimuleren.

 

De provincie Groningen heeft samen met andere noordelijke overheden, enkele instanties en twee ministeries de Green Deal ondertekend. Met de overeenkomst willen de ondertekenaars de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Nederland stimuleren. 

Opleidingen

Alle partijen hebben hun steun uitgesproken voor de Energy Academy/College binnen het middelbaar beroeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Deze opleidingen zijn gespecialiseerd in duurzame energie en moeten goed opgeleide vakmensen en onderzoekers voortbrengen. Het Rijk heeft toegezegd zes miljoen euro beschikbaar te stellen. De overige instellingen dragen samen ongeveer honderd miljoen euro bij.

Groen gas

Verder wil het Noorden in 2020 jaarlijks 500 tot 750 miljoen kuub groen gas produceren. Dat is ongeveer veertig keer meer gas dan nu wordt geproduceerd. Noord-Nederland wil de kosten voor leidingen en transport van groen gas zo laag mogelijk houden voor producenten. Daarom ondersteunt het Rijk een experiment om de kosten voor leidingen en transport onder te brengen bij netbeheerders. Ook ondersteunt het Rijk een experiment met een alternatief financieringsmodel voor het rijden op groen gas, waardoor wordt het aantrekkelijker wordt voor automobilisten.

Financiële steun

Het Rijk heeft verder financiële steun toegezegd voor de ontwikkeling van de groengasproductie door aardappelzetmeelfabriek Avebe in Gasselternijveen en de Suikerunie in Groningen, en voor de totstandkoming van een internationaal kenniscentrum Offshore Windenergie in Den Helder.

Green Deal

De Green Deal is ondertekend door de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Noord-Holland, de gemeenten Assen, Alkmaar, Den Helder, Emmen, Groningen en Leeuwarden, de SER Noord-Nederland en de stichting Energy Valley.