Noord-Nederland presenteert investeringsplan voor waterstof

Noord-Nederlandse bedrijven en overheden presenteerden op 30 oktober aan diverse Tweede Kamerleden een investeringsplan (PDF PDF-bestand, 10 MB) voor waterstof in Noord-Nederland. In het plan staan investeringen die oplopen tot € 9 miljard. Met de plannen kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden worden en kunnen er nog eens enkele tienduizenden nieuwe banen bij komen. De bedrijven hebben plannen voor meer dan vijftig projecten op het gebied van productie, transport, opslag en afname van waterstof. 

Voortrekkersrol

De afgelopen jaren hebben bedrijven al veel geïnvesteerd in waterstof in Noord-Nederland. Internationale bedrijven, zoals Engie, Equinor, Gasunie, RWE, Shell, en Vattenfall, maar ook het midden- en kleinbedrijf in het Noorden. Ook regionale en lokale overheden hebben toezeggingen gedaan om de waterstofketen in Noord-Nederland mogelijk te maken. Noord-Nederland wil hierin een voortrekkersrol spelen, waarna de rest van Nederland en daarna Europa volgen. Voor de ontwikkeling van de plannen is het nodig dat het kabinet in 2021 met extra capaciteit komt voor wind op zee, en zorgt voor regelgeving en financiële steun. 

Ondersteunen en faciliteren

De noordelijke bedrijven en overheden vragen de landelijke politiek om te ondersteunen bij de miljardeninvesteringen in waterstof. Hiervoor zijn nieuwe regelgeving en financiering nodig om ontwikkelingen gemakkelijker te maken en de aanleg van windparken op zee te versnellen. Noord-Nederland moet als 'Hydrogen Valley' een proeftuin worden voor groene waterstof. Vervolgens kunnen de rest van Nederland en Europa gebruikmaken van de ervaring en investeringen in onze regio. 

Hydrogen Valley 

Noord-Nederland kreeg de afgelopen jaren Europese erkenning voor de inzet voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie (FCH JU). Inmiddels wordt onze regio aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa, waar groene waterstof wordt geproduceerd, getransporteerd maar ook toegepast in de industrie, het vervoer en in gebouwen. Het Noorden heeft daarbij een paar grote voordelen: er liggen grote mogelijkheden op het gebied van windenergie, de gasinfrastructuur is aanwezig, er zijn goede economische contacten en er is veel kennis en ervaring op het gebied van transport en handel in gassen. Met onze kennis en ervaring kunnen we ontwikkelingen op het gebied van waterstof versnellen en voorloper worden. Met een sterke waterstofindustrie kunnen we internationale bedrijven naar Nederland trekken. 

Klimaatdoelen

Groene waterstof moet in de toekomst een belangrijk onderdeel worden van een duurzaam gebruik van energie, vooral in de industrie en het vervoer. Het gebruik van groene waterstof is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en tegelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.