Nog twee varianten over voor Fietsroute Plus Groningen - Leek

Voor de Fietsroute Plus Groningen-Leek zijn nog twee varianten in beeld: een route ten noorden en één ten zuiden van de A7. Drie andere varianten vallen af. Dat is het voorstel van de stuurgroep, waarin de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeenten Leek, Noordenveld en Groningen zijn vertegenwoordigd. De noordelijke variant - mogelijk in combinatie met de aanleg van een zonnewal in Oostwold - loopt langs de Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert, de zuidelijke langs de Roderwolderdijk. In Groningen sluit het fietspad aan op het stedelijk fietsnetwerk.

Langs de A7

De provincie wil tussen Groningen en Leek een Fietsroute Plus aanleggen om het aantrekkelijker te maken  tussen beide plaatsen de fiets te nemen, in plaats van de auto. Eerder besloten Provinciale Staten dat het fietspad langs de A7 aangelegd moet worden. Vervolgens zijn verschillende routes aan de noord- en zuidkant van de A7 onderzocht. Fietsers sluiten vanaf de Hoofdstraat in Midwolde en Lettelbert, of langs het Lettelberterdiep, aan op het fietspad langs de A7. Daarna is onderzocht waar fietsers de A7 kunnen passeren. Tunnels langs het Lettelberterdiep (variant 1) en Munnikesloot (3) zijn afgevallen omdat deze voor fietsers niet op de route liggen. Ook de oversteek bij Westpoort valt af (4). Fietsers zouden daar een drukke rotonde moeten oversteken. Dit is voor de verkeersveiligheid niet wenselijk.

Onderzoek overige varianten

Vóór de provincie een besluit neemt over de noord- of zuidvariant, moet eerst  worden onderzocht  hoe de noordvariant kan worden gecombineerd met de mogelijke aanleg van een zonnewal bij Oostwold. Dit is een plan van Energie Coöperatie Oostwold om een geluidswal van 1500 meter lang aan te leggen, met een zonnepanelen-installatie van ruim 9000 vierkante meter. De stuurgroep vindt dit een interessante optie. Deze variant biedt ook voordelen voor fietsers door de aantrekkelijke route en de beschutting die de zonnewal biedt. Wél moet duidelijk zijn of de zonnewal haalbaar is en er moet voldoende geld zijn om de noordvariant aan te leggen. De komende periode gaat de provincie de twee overgebleven varianten verder onderzoeken. De bedoeling is dat voor de zomer een keuze wordt gemaakt voor een van beide varianten.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes wordt het aantrekkelijker om te kiezen voor de fiets in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Leek  is een van de Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar  Zuidhorn, Bedum, Ten Boer en Haren.  Daarnaast komen er nog snelle fietsroutes naar Winsum en Assen.