Nieuwe weg tussen Mensingeweer en Ranum

Tussen Mensingeweer en Ranum, bij Winsum, legt de provincie Groningen een nieuw weggedeelte aan. Ook komt er tussen Mensingeweer en Baflo een fietspad. Met de nieuwe weg wil de provincie iets doen aan de problemen op dit deel van de provinciale weg N361. Het geld voor de aanpak is afkomstig uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. De gemeenten Winsum en De Marne leveren ook een bijdrage.

Tussen Mensingeweer en Ranum, bij Winsum, legt de provincie Groningen een nieuw weggedeelte aan. Ook komt er tussen Mensingeweer en Baflo een fietspad. Met de nieuwe weg wil de provincie iets doen aan de problemen op dit deel van de provinciale weg N361. Het geld voor de aanpak is afkomstig uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. De gemeenten Winsum en De Marne leveren ook een bijdrage.

In tweeën

De provinciale weg N361 tussen Groningen, Winsum en Mensingeweer loopt nu door Mensingeweer vlak langs de huizen en snijdt het dorp in tweeën. Dat levert gevaarlijke situaties op in het dorp. Bij Maarhuizen, de wierde tussen Mensingeweer en Ranum, is de verkeersveiligheid vaak in gevaar. Op dit bochtige gedeelte van de weg doen zich nog relatief veel ongelukken voor, ondanks de snelheidsbeperking en de aanpassingen aan de weg.

Mensingeweer-Ranum

De nieuwe weg gaat in een rechte lijn van Mensingeweer naar Ranum. Langs de nieuwe weg komt een parallelweg voor het landbouwverkeer. De nieuwe weg bij Mensingeweer gaat met een ruime boog om het dorp heen en sluit daarna weer aan op de N361. De maximumsnelheid op de weg wordt tachtig kilometer per uur en is daarmee gelijk aan de snelheid die ook verderop in de richting Lauwersoog geldt. Het nieuwe weggedeelte gaat ongeveer elf miljoen euro kosten. Na de aanleg van de nieuwe weg dragen we de huidige weg, die recht door het dorp heen loopt, over aan de gemeenten Winsum en De Marne.

Fietspad Mensingeweer – Baflo

Met een fietspad tussen Mensingeweer en Baflo komt de provincie tegemoet aan de wensen van de inwoners uit het gebied. Het fietspad komt ten noorden van de Eenrummerweg te liggen. De aanleg gaat een miljoen euro kosten. De gemeenten De Marne en Winsum dragen daar samen de helft aan bij. Na aanleg wordt het fietspad overgedragen aan beide gemeenten.