Nieuwe website over mijnbouwactiviteiten in Groningen online

De website www.mijnbouwgroningen.nl is sinds 25 juni in de lucht. Deze site bevat algemene informatie over mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, de gevolgen ervan en informatie over de mijnbouwbedrijven. De provincie Groningen en de mijnbouwbedrijven NAM, AkzoNobel, Nedmag en Gasunie hebben deze site samen gemaakt. De Commissie Bodemdaling controleert en bewaakt de informatie.

De website www.mijnbouwgroningen.nl is sinds 25 juni in de lucht. Deze site bevat algemene informatie over mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, de gevolgen ervan en informatie over de mijnbouwbedrijven. De provincie Groningen en de mijnbouwbedrijven NAM, AkzoNobel, Nedmag en Gasunie hebben deze site samen gemaakt. De Commissie Bodemdaling controleert en bewaakt de informatie.

Activiteiten van mijnbouwbedrijven

De nieuwe website is overzichtelijk en biedt onder andere een duidelijke omschrijving van mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen. Op een kaart is aangegeven in welke gebieden de mijnbouwbedrijven NAM, AkzoNobel, Nedmag en Gasunie actief zijn en waar bodemdaling als gevolg van de activiteiten van deze bedrijven optreedt. Door op een gebied op de kaart te klikken is in één oogopslag te zien welk mijnbouwbedrijf er actief is, bij welk contactpersoon schade kan worden gemeld  of via welke website een schadeformulier kan worden ingevuld.