Nieuwe wandelroutes en 3D-film voor Landgoed Verhildersum

Het Landgoed Verhildersum in Leens gaat nieuwe activiteiten ontwikkelen en de toegankelijkheid van het terrein verbeteren. Hiermee wil het landgoed meer bezoekers trekken. Het project 'Vooruit naar het verleden' ontvangt een bijdrage van ruim 79.000 euro van de provincie.

Nieuwe activiteiten

Het activiteitenaanbod wordt vernieuwd met een 3D-film over de geschiedenis van de borg en de omgeving en een 'struunroute' voor kinderen. Verder worden de paden verbeterd en komt er een nieuw pad rondom het dierenverblijf. Het landgoed wordt onderdeel van (lange afstands)wandelnetwerken. Langs de Hoornse Vaart komen nieuwe en bredere steigers en een wandelpont. Ook gaat het Landgoed Verhildersum meer samenwerken met ondernemers en organisaties in het Waddengebied en samen met hen nieuwe excursies en arrangementen ontwikkelen.

Meefinanciering

Naast subsidie van de provincie krijgt het project bijdragen uit meerdere fondsen, zoals bijvoorbeeld het Waddenfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB-fonds en HSK-fonds.