Nieuwe wachtruimtes en bankjes voor stations in hele provincie

De wachtruimtes en bankjes op alle treinstations in de provincie Groningen worden verbeterd en voor het grootste gedeelte vervangen. Alle stations krijgen hetzelfde soort meubilair als op het station Groningen Europapark. Daarmee is de provincie Groningen de eerste provincie met nieuwe bankjes op alle stations. De provincie Groningen stelt ruim drie miljoen euro beschikbaar voor de make-over van de stations en ProRail betaalt een deel van de kosten.

De wachtruimtes en bankjes op alle treinstations in de provincie Groningen worden verbeterd en voor het grootste gedeelte vervangen. Alle stations krijgen hetzelfde soort meubilair als op het station Groningen Europapark. Daarmee is de provincie Groningen de eerste provincie met nieuwe bankjes op alle stations. De provincie Groningen stelt ruim drie miljoen euro beschikbaar voor de make-over van de stations en ProRail betaalt een deel van de kosten.

Verbeterde wachtruimtes

De nieuwe wachtruimtes zijn comfortabeler en beschermen beter tegen regen en wind. Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen in de provincie gebruik gaan maken van de trein en de huidige reizigers de stations beter gaan waarderen. Naast de verbetering en vervanging van de wachtruimtes zijn er meer fietsenstallingen bij stations gekomen en is het aantal P+R-voorzieningen uitgebreid. Ook hebben de stations schermen gekregen waarop reizigers actuele reisinformatie (dynamische reisinformatie) kunnen vinden.

Planning

Dit jaar begint ProRail met de vervanging van het oude meubilair. Eind volgend jaar moet het grootste deel van de oude wachtruimtes en bankjes in Groningen verbeterd en vervangen zijn. Op een aantal stations met smalle perrons blijft vooralsnog het oude meubilair staan tot er een oplossing is gevonden voor de inpassing van het nieuwe meubilair op deze perronbreedtes.

Project Facelift Noordelijke Stations

De verbetering en vervanging van de wachtruimtes en bankjes op de stations maakt deel uit van het project Facelift Noordelijke Stations. Hierbij werkt de provincie samen met ProRail, NS Stations, Arriva, gemeenten en de Regio Groningen-Assen. Met dit project willen de samenwerkende partijen de voorzieningen voor reizigers op de regionale stations verbeteren.

Regiospecifiek Pakket

De verbeteringen op en rond de stations zijn er onder meer gekomen naar aanleiding van onderzoek onder reizigers. Het project Facelift Noordelijke Stations wordt betaald uit het Regiospecifiek Pakket (RSP), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.