Nieuwe tunnel Groningen-Zuid tussen Helperzoom en Europapark

Er komt een nieuwe tunnel onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark in Groningen, ter hoogte van de Helper Brink. De nieuwe tunnel is nodig om een autoverbinding te houden tussen Helpman en de wijken aan de andere kant van het spoor: Europapark, De Linie en de Oosterpoort. De huidige spoorwegovergang tussen de Helperzoom en de Esperantoweg moet over enkele jaren dicht, omdat hier steeds meer treinen passeren.

 

Er komt een nieuwe tunnel onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark in Groningen, ter hoogte van de Helper Brink. De nieuwe tunnel is nodig om een autoverbinding te houden tussen Helpman en de wijken aan de andere kant van het spoor: Europapark, De Linie en de Oosterpoort. De huidige spoorwegovergang tussen de Helperzoom en de Esperantoweg moet over enkele jaren dicht, omdat hier steeds meer treinen passeren.

Ombouw Zuidelijke Ringweg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft tot de bouw van de tunnel besloten, op voorstel van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. Hierin werken de gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat samen. De nieuwe tunnel wordt betaald met geld dat beschikbaar is voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. De drie partijen hebben verschillende alternatieven bekeken. Een tunnel bij de Helper Brink blijkt het beste in te passen en is goedkoper dan andere varianten. Ook voor het busverkeer en voor ambulances en brandweerwagens is een tunnel bij de Helper Brink de beste optie.

Verkeer blijft gelijk

Uit onderzoeken blijkt dat met de nieuwe tunnel de totale hoeveelheid autoverkeer in Helpman ongeveer gelijk blijft. De verkeersstromen in de wijk verschuiven wel. Verkeer dat nu over de spoorwegkruising bij de Esperantoweg rijdt, zal in de toekomst de tunnel nemen en komt dan meer zuidelijk uit op de Helperzoom. Vandaar verspreidt het verkeer zich verder over de wijk.