Nieuwe subsidieregelingen voor culturele sector in 2017

De provincie Groningen gaat volgend jaar de culturele sector ondersteunen met vijf subsidieregelingen. De regelingen zijn bestemd voor bibliotheekvoorzieningen, investeringen in panden met een culturele functie, amateurkunst- en erfgoedprojecten en het stimuleren van onderzoeksjournalistiek. De regelingen komen voort uit Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020, dat afgelopen zomer werd gepresenteerd.

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheken krijgen de komende jaren een nieuwe rol. Voor het proces om te komen tot die vernieuwing is geld beschikbaar. Bij deze regeling, getiteld Budget Ontwikkeling Innovatie Bibliotheekvoorziening, gaat het om in totaal 300.000 euro in 2017.

Rijksmonumenten

Sinds 2012 is de provincie verantwoordelijk voor de verdeling van rijksgeld, bedoeld voor de restauratie en herbestemming van monumentale panden. De nieuwe regeling Budget Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG) is op een aantal kleine punten aangepast ten opzichte van de oude regeling. Er is ruim 900.000 euro te besteden in 2017.

Culturele locaties

Het Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast provincie Groningen (CIAN) is bedoeld voor het opzetten of opknappen van locaties die een culturele functie hebben. Het gaat om plekken waar mensen bijeen kunnen komen of met elkaar kunnen samenwerken aan creatieve projecten. We stellen als provincie voor volgend jaar 225.000 euro beschikbaar.

Amateurkunst en erfgoedprojecten

Via het Incidenteel Cultuurbudget kunnen culturele projecten, specifiek gericht op amateurkunst of erfgoed, subsidie krijgen. Dat moet bijdragen aan een breed en gevarieerd cultureel aanbod voor de inwoners van onze provincie. Het budget bestaat in 2017 uit 425.000 euro.

Regionale media

Het Mediafonds is opgezet om regionale media (krant, radio, tv en internet) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken rondom actuele onderwerpen. Op die manier wil de provincie een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Het fonds bevat ruim 97.000 euro in 2017.

Uitvoeringsprogramma Cultuur

De subsidieregelingen zijn ondersteunend aan de zes zogeheten strategische lijnen, zoals die zijn geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Daarbij is aandacht voor cultureel erfgoed, culturele instellingen, nieuwe projecten, maar ook voor cultuurbeleving voor jong en oud en hoe we via cultuur de leefbaarheid kunnen verbeteren en het vestigingsklimaat voor bedrijven aantrekkelijker kunnen maken.