Nieuwe subsidieregeling voor vulpunten groengas beschikbaar

De provincie stelt een ton beschikbaar voor subsidie aan groengasvulpunten. We hebben de nieuwe regeling Vulpunten Groengas ingesteld, omdat het huidige beleid zich meer richt op het stimuleren van het rijden op groengas. Daarmee vervalt de oude subsidieregeling Vulpunten duurzame brandstoffen. Het maximale subsidiebedrag per vulpunt is 50.000 euro.

De provincie stelt een ton beschikbaar voor subsidie aan groengasvulpunten. We hebben de nieuwe regeling Vulpunten Groengas ingesteld, omdat het huidige beleid zich meer richt op het stimuleren van het rijden op groengas. Daarmee vervalt de oude subsidieregeling Vulpunten duurzame brandstoffen. Het maximale subsidiebedrag per vulpunt is 50.000 euro.

Rijden op Groengas

Voor de aanschaf van auto's die op Groengas rijden heeft de provincie een subsidieregeling Rijden op Groengas.  Deze subsidieregeling is heel succesvol en is nog steeds beschikbaar. Door beide subsidies aan te bieden wil de provincie het rijden op Groengas stimuleren.  

Groengas

Groengas wordt gemaakt van biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het is afkomstig van biomassa, zoals mest, slib en afval van stortplaatsen. Het rijden op Groengas is schoon, stil en zuinig en goed voor het milieu.