Nieuwe subsidieregeling: 2 miljoen voor karakteristieke panden Overschild

Er is een nieuwe regeling beschikbaar voor het behoud van karakteristieke panden in Overschild. Eigenaren kunnen vanaf 10 juli een aanvraag indienen. De provincie Groningen heeft de regeling opgesteld samen met de gemeente Midden-Groningen en de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG). Vanuit het Nationaal Programma Groningen wordt er 2 miljoen bijgedragen.

Versterking

In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt, waaronder gebouwen die door de gemeente als karakteristiek zijn bestempeld. De subsidieregeling is bedoeld om deze karakteristieke gebouwen te behouden en een impuls te geven. Eigenaren kunnen met hulp van de NCG vanaf 10 juli  bij de provincie een subsidieaanvraag doen. De bijdrage kan de eigenaar bijvoorbeeld gebruiken voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of het herstel van karakteristieke waarden.  

Erfgoedprogramma

De Regeling Karakteristieke gebouwen Overschild is onderdeel van het Erfgoedprogramma 2017-2021. Dit is halverwege 2017 opgesteld door de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de NCG. Het programma beschrijft het beleid en de gezamenlijke aanpak van erfgoed, in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. De betrokken partijen willen van de regeling leren en kennis opdoen voor de versterking van karakteristieke gebouwen in andere gemeenten in het aardbevingsgebied.