Nieuwe subsidiemogelijkheden Groninger Ondernemersregeling

Binnen de Groninger Ondernemersregeling van de provincie worden drie nieuwe programma's aangeboden, waar ondernemers met subsidie aan kunnen deelnemen. In de programma's is aandacht voor de coaching van ondernemers, export naar China en technische praktijkopleidingen in de metaalsector. De instellingen die deze programma's aanbieden verwachten dat in totaal zo'n 75 ondernemers gebruik gaan maken van het programma.

Ondernemer coacht ondernemer

Het programma 'Ondernemer Coacht Ondernemer' is een initiatief van VNO-NCW en MKB Noord. Doormiddel van coaching wordt kennis en ervaring van (oud-)ondernemers ingezet om startende en groeiende ondernemers verder te helpen. In het traject wordt de gecoachte ondernemer gestimuleerd om diverse ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen. Er is een pakket voor starters en een pakket voor ervaren ondernemers.

Export naar China

Ondernemers die zich willen richten op de Chinese markt kunnen subsidie krijgen als ze een traject volgen bij Splendid China. Het bedrijf heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van Nederlandse ondernemers voor export naar de Chinese markt. Met kantoren in zowel Groningen als Shanghai biedt Splendid China een eenjarig programma aan, waarin Groninger bedrijven intensief begeleid worden met het opstarten van de export. Vooral bedrijven in de voedings- en drankindustrie, bouw- en ontwerpsector, toerisme en gezondheidszorg hebben goede kansen in China.

Scholingspool Opleidingsbedrijf Metaal

Ondernemers in de metaalsector die (jonge) medewerkers willen opleiden kunnen gebruikmaken van een nieuw programma van het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) Noord. De medewerkers werken drie dagen in de week op het bedrijf in kwestie, krijgen één dag in de week theorie op een regionale ROC en één dag in de week een extra praktijkdag gericht op het bedrijf waar de leerling werkt. De leerlingen staan onder toezicht van ervaren praktijkinstructeurs en er is intensieve begeleiding door het OBM.

Groninger Ondernemersregeling

De Groninger Ondernemersregeling bevat subsidies tot 5000 euro voor ondernemers die zich verder willen ontwikkelen of de (jeugd)werkloosheid willen verminderen, door leerlingen een meester-gezeltraject aan te bieden. Hiervoor zijn diverse programma's erkend die ondernemers kunnen volgen. Eerder hebben wij alsprovincie al vijf andere programma’s erkend als onderdeel van deze regeling. Zowel aanbieders van een programma, als ondernemers die met subsidie een programma willen volgen, kunnen zich aanmelden via onze website.