Nieuwe subsidie voor kleinschalige projecten verduurzaming landbouw

De provincie Groningen stelt per 1 juni 2018 een nieuwe subsidie open voor onder andere kleinschalige, vernieuwende projecten in de landbouw. De subsidie is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf in de gehele landbouwsector, kennis- en onderzoeksinstellingen en samenwerkingsverbanden. In 2018 is er in totaal 85.000 euro beschikbaar. 

Innovatieprojecten

De subsidie geldt niet alleen voor vernieuwende projecten maar ook voor haalbaarheidsstudies en kennisuitwisseling rondom duurzame landbouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten op het gebied van biologische landbouw of natuurinclusieve landbouw, die de natuur zo min mogelijk belasten, of de verbetering van de afzetmogelijkheden van duurzame producten. De projecten moeten worden uitgevoerd in de provincie Groningen en bijdragen aan ten minste een van de duurzaamheidsdoelen, zoals genoemd in de regeling, en passen binnen het programma duurzame landbouw 2017-2020.

Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de pagina over de subsidie.