Nieuwe studenten leren veilig fietsen tijdens KEI-week

Nieuwe studenten die meedoen aan de KEI-week in Groningen krijgen hulp bij het aanleren van veilig fietsgedrag. Tijdens de introductieweek, die op 14 augustus begint, wordt deze groep bewust gemaakt van de gevaren van afleiding op de fiets, zoals het gebruik van de smartphone. Ook bij het introductieprogramma voor de buitenlandse studenten eind augustus is aandacht voor veilig fietsen. Deze groep leert op de fiets om te gaan met lastige verkeerssituaties in de stad, zoals drukke kruispunten.

VerkeerswijzerGroningen

De acties zijn een initiatief van VerkeerswijzerGroningen, een samenwerkingsverband van de Groninger gemeenten en de provincie om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De activiteiten worden uitgevoerd door partners die professioneel met verkeersveiligheid bezig zijn.

Afleiding op de fiets

Tijdens de KEI-week krijgen de deelnemende studenten informatie over de effecten van verschillende vormen van afleiding, zoals smartphonegebruik en muziek luisteren in het verkeer. Het is de bedoeling dat de jongeren op een bord een voornemen opschrijven, waarmee ze vervolgens op de foto gaan, die ze op sociale media kunnen delen.

Fietsvaardigheid

Tijdens het introductieprogramma van het Erasmus Student Network (ESN) begin september zijn er voor buitenlandse studenten verschillende workshops te volgen, waaronder fietsvaardigheidslessen. Er wordt aandacht besteed aan lastige verkeerssituaties, zoals straten met eenrichtingsverkeer en  kruispunten op drukke routes. Ook krijgen ze een 'goodie bag', met daarin een brochure in vijf talen die ingaat op de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers.