Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor Noordse sterns

De eerste week van het jaar zit erop, met veel nieuwjaarsrecepties. Vandaag is het al weer maandag 12 januari, een dag die voelt alsof het werk in het nieuwe jaar nu pas echt weer begint. Gelukkig maar, want ik word na verloop van tijd toch wat onrustig als een reces zo lang duurt.

 

De eerste week van het jaar zit erop, met veel nieuwjaarsrecepties. Vandaag is het al weer maandag 12 januari, een dag die voelt alsof het werk in het nieuwe jaar nu pas echt weer begint. Gelukkig maar, want ik word na verloop van tijd toch wat onrustig als een reces zo lang duurt.
 
Gelukkig heb ik voor de kerstvakantie nog wat goede zaken kunnen doen, bijvoorbeeld over de Noordse sterns in de Eemshaven. Daardoor ging ik met een goed gevoel de kerst in.
 
Noordse sterns broeden graag in de Eemshaven. Dat is mooi, want het gaat niet zo goed met deze vogel. Alleen: een groot deel van deze vogels broedt precies op het terrein van Sealane. En omdat broedende sterns nogal agressief zijn, heeft het bedrijf daar last van. Geen werknemer kan zich daar in het broedseizoen buiten vertonen, op straffe van woedende sterns die langs hen scheren en pikken.
 
In overleg met Sealane, Groninger Seaports en vertegenwoordigers van vogelbeschermers en natuurorganisaties heb ik nu afgesproken hoe we deze sterns kunnen verleiden om naar een andere locatie te gaan. Daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag, zodat Sealane dit jaar kan uitbreiden zonder dat de Noordse stern daar last van heeft.
 
Sterns zijn nogal kritisch en broeden graag op de plek waar ze zelf zijn geboren. Daardoor zullen er komend broedseizoen nog wel sterns bij Sealane een poging doen. Op basis van advies van vogelbeschermers en natuurorganisaties gaan we met zijn allen proberen de sterns toch vooral op de broedlocatie nabij de Nuon-centrale te laten nestelen.  

Hoewel, nestelen? Noordse sterns maken nauwelijks een nest. Aan een klein bultje of scheurtje op een kale plek hebben ze genoeg om hun ei te leggen.
 
Hoewel het natuurlijk nog wel even moet gebeuren, is iedereen tevreden. Met als eindbeeld dat de sterns, zodra de nieuwe 'groene' dijk langs de kust ligt (deels gemaakt met slib uit de Waddenzee), de sterns in de kwelders die daar vóór liggen een prima plek hebben om zich in alle rust te vermeerderen.