Nieuwe regels voor intensieve veehouderij

Het college van Gedeputeerde Staten bereidt een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening voor op het gebied van de Intensieve Veehouderij (IV). Daarmee voert het college een motie van een meerderheid van Provinciale Staten uit.

Het college van Gedeputeerde Staten bereidt een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening voor op het gebied van de Intensieve Veehouderij (IV). Daarmee voert het college een motie van een meerderheid van Provinciale Staten uit.

Drie gebieden

Het doel van de herziening is om aantasting van het landschap, de woonomgeving, en toerisme en recreatie door intensieve veehouderij te voorkomen. In de herziening maakt de provincie onderscheid tussen witte, gele en groene gebieden. De kleur van het gebied bepaalt in hoeverre intensieve veehouderijen mogen uitbreiden.

  • In witte gebieden mag de oppervlakte van de stal niet toenemen, alleen als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Deze witte gebieden zijn gebieden rond woonkernen en gebieden die vanuit natuur, landschap en toeristisch-recreatieve betekenis kwetsbaar zijn.
  • In gele gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 5000 m2 toenemen.
  • In groene gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 7500 m2 toenemen.

De gekleurde gebieden zijn op een kaart aangegeven. Deze kaart is vanaf 17 januari in te zien via de bekendmaking op onze website.

Reageren

Het ontwerp voor de wijziging van de omgevingsverordening ligt van 17 januari tot en met 14 februari 2011 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen hierop reageren. Provinciale Staten nemen naar verwachting in maart een besluit over de nieuwe regels.