Nieuwe regels moeten wadlopen veiliger maken

De drie waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben de regels voor wadlopen aangescherpt. Dit om ervoor te zorgen dat het veiliger wordt om te wandelen op het wad. Ook gelden vanaf nu dezelfde regels in het hele waddengebied.

Examen

Er is een nieuwe verordening opgesteld, waarin de regels en begrippen helder zijn vastgelegd. Zo moet een gids voortaan een examen halen om te worden erkend als officiële wadloopgids. Ook groepen van acht of meer personen die vanaf een schip willen wadlopen, hebben daar vanaf volgend jaar een vergunning voor nodig. De oude verordening stamt uit 1996, waarbij veel regels in de praktijk onduidelijk bleken.

Natuurbescherming

De nieuwe verordening gaat alleen over de veiligheid van wadlopers. Wandelingen op het Wad kunnen ook gevolgen hebben voor de natuur in het gebied. Dit is geregeld in het Natura 2000-beheerplan Waddenzee. De eerdere bepalingen over natuurbescherming zijn daarom in de nieuwe verordening geschrapt.

Inspraak

De verordening is geactualiseerd en verbeterd na overleg met Rijkswaterstaat, de wadden- en kustgemeenten, wadlopers en wadlooporganisaties. De verordening wordt naar verwachting in maart voorgelegd aan Provinciale Staten van de drie provincies. De nieuwe Wadloopverordening wordt per 1 januari 2020 van kracht.