Nieuwe regeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2021 van start

De provincie lanceert een nieuwe subsidieregeling voor Groninger midden- en kleinbedrijven (mkb) die aan de slag willen met vernieuwende en duurzame projecten. Het gaat om de regeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen 2021 en is een opvolger van het eerdere programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen, dat sinds 2013 bestaat en zeer succesvol was. Voor het nieuwe programma is € 1 miljoen beschikbaar uit het Coronafonds

Innovatie en duurzaamheid

Het programma richt zich op alle Groningse mkb'ers, met uitzondering van de visserij en landbouw. Ondernemers die investeren in de verduurzaming en innovatie van hun product of productieproces kunnen een beroep doen op deze subsidie. Naar verwachting kunnen met deze regeling 25 bedrijven geholpen worden. Dit levert naar verwachting ongeveer 75 nieuwe banen op. 

Corona

De provincie vindt het belangrijk om in coronatijd te investeren in innovatie bij bedrijven. De coronapandemie heeft grote invloed heeft op de Groningse economie. Daarom willen we samen met het bedrijfsleven werken aan een toekomstbestendige economie. Belangrijke thema's daarbij zijn: vernieuwing, duurzame ontwikkeling, vergroening en werkgelegenheid.