Nieuwe proeftuin stimuleert innovaties mkb en gezond ouder worden

Een coöperatie van twintig noordelijke midden- en kleinbedrijven gaat samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het project Lifelines en Philips een testomgeving ontwikkelen voor apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van moeders en hun kinderen. Deze zogeheten proeftuin Newborn wordt financieel ondersteund met subsidies van de provincies Groningen en Fryslân, de gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Proeftuin Newborn

Het project maakt het mogelijk dat jonge gezinnen potentiële toekomstige apparaten 'real time' kunnen testen, wat kan helpen mensen gezond ouder te laten worden (healthy ageing). De testomgeving beschikt over zo'n 5.000 apparaten, waaronder bloeddruk-, geluids- en fijnstofmeters, die gebruikt kunnen worden door de deelnemende gezinnen. De apparaten worden fysiek bij gezinnen thuis geplaatst waar doorlopend metingen mee worden gedaan.

Data

Via internet worden de apparaten kunnen aan elkaar gekoppeld. De data die hieruit voortkomen worden daarna via een beveiligde omgeving versleuteld en anoniem bewaard. Onderzoekers kunnen met deze gegevens studie doen naar de gezondheid en risicofactoren voor ziektes en aandoeningen. Daarnaast kunnen bedrijven op basis van de resultaten hun apparaten of producten verbeteren of verder ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan een app voor huilende baby's, babyvoeding bij allergieën, plasluiers met sensoren, middeltjes tegen darmkrampjes of nieuwe methodes om ziektes vast te stellen. Ook krijgen deelnemers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie.

Deelnemen

De mensen die voor de proeftuin Newborn worden uitgenodigd zijn jonge gezinnen die meedoen aan Lifelines Next. Bij dit project worden zwangeren gevolgd tijdens en na de zwangerschap, tot 1.000 dagen na de geboorte. Tijdens deze periode worden gegevens uit bloed, borstvoeding, urine, de fysieke omgeving, erfelijkheid en voedselinname verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen als deelnemers aangeven interesse te hebben en expliciet toestemming geven, doen zij mee aan proeftuin Newborn. Voor deelnemers kan het project interessant zijn omdat ze direct gedetailleerde individuele informatie krijgen over zichzelf of dat van hun kind, onder meer rondom bloeddruk, mondgezondheid, natte luiers, maar ook over de leefomgeving (bijvoorbeeld in welke mate er fijnstof in huis aanwezig is).

Meerdere voordelen

De verwachting is dat de beoordeling van de innovaties door de jonge gezinnen in een vroegtijdig stadium waardevolle inzichten oplevert. Op die manier wordt duidelijk of een apparaat of product potentie heeft en of er nog wat moet worden verbeterd. Naast een directe positieve bijdrage aan de gezondheid van de deelnemers, kunnen via de proeftuin betere beslissingen worden genomen over het al dan niet introduceren van een bepaald innovatief product. Verwacht wordt dat tijdens de periode tot 2019 zo'n 25 á 30 bedrijven gebruik willen maken van proeftuin Newborn, wat een stimulans betekent voor het midden- en kleinbedrijf en de werkgelegenheid in het Noorden.