Nieuwe plek voor kikkers langs toekomstige rondweg Aduard

Langs de toekomstige rondweg van Aduard is een nieuw stukje natuur aangelegd voor (poel)kikkers. Om het voor deze diersoort extra aantrekkelijk te maken is hier een groot aantal boomstobben - restanten van gekapte bomen - neergelegd. Ze zijn afkomstig uit de bermen van de E. H. Woltersweg bij Aduard, waar de bomen zijn gekapt vanwege de aanleg van de nieuwe rondweg en het fietspad. De nieuwe weg loopt straks langs het Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep.

Aanleiding

Bij Aduard komt de nieuwe rondweg door een slibdepot van de provincie te liggen. Dit is een open plek in het landschap waar slib wordt verzameld. Uit onderzoek blijkt dat dit slibdepot de perfecte omgeving is voor de poelkikker om de winter door te brengen. In dit gebied leven veel poelkikkers. Door het aanleggen van dit nieuwe stuk natuur vergroten we op deze plek weer hun leefgebied, om zo de kikkers te beschermen.

Faunascherm

Op de plek van het oude slibdepot is inmiddels slibgrond, dood hout en een groot aantal boomstobben neergelegd. Een boomstobbe is de ideale plek voor poelkikkers om in te schuilen en te overwinteren. Het nieuwe terrein wordt nog afgeschermd met een faunascherm, zodat de kikkers niet het werkterrein van de rondweg op kunnen.

Slim en Groen

Vaak worden boomstobben tot kleine houtsnippers vermalen of naar de stort gebracht. Door ze langs de toekomstige rondweg te leggen krijgen ze een slimme, nieuwe bestemming en is er minder afval. De provincie Groningen zoekt continue naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken.