Nieuwe opleiding offshore wind in Delfzijl

Het Noorderpoortcollege start een nieuwe mbo-opleiding in de energiesector. Het gaat om een trainings- en opleidingscentrum offshore wind in de nieuwe Zeevaart-, Energie- en Productietechnologieopleiding in Delfzijl. De provincie draagt 275.000,- euro bij.

Het Noorderpoortcollege start een nieuwe mbo-opleiding in de energiesector. Het gaat om een trainings- en opleidingscentrum offshore wind in de nieuwe Zeevaart-, Energie- en Productietechnologieopleiding in Delfzijl. De provincie draagt 275.000,- euro bij.

1,1 miljoen extra investering

Het Noorderpoort bouwt een nieuwe school in Delfzijl en investeert 1,1 miljoen euro extra. Het resultaat van deze extra investering is een up-to-date trainingscentrum met praktijkruimten, sleutelcabines en simulatoren voor on- en offshore windenergie. Ook zijn de trainingen dan volgens Europees erkende standaard gecertificeerd. Het geld wordt ook ingezet om gecertificeerd personeel te werven.

Europees erkende opleiding

Het Noorderpoort heeft als enige mbo-opleiding in Nederland toestemming gekregen om studenten en werknemers op te leiden volgens de Europees erkende standaarden. Het Noorderpoort gaat de opleiding afstemmen op de vraag. Uit onderzoek blijkt dat er per megawatt energie 15 personen nodig zijn. Niet alleen voor de installatie van turbines, maar vooral voor onderhoud van de turbines.

Gunstige effect

De provincie verwacht dat de nieuwe opleiding een gunstig effect heeft op het vestigingsklimaat voor bedrijven. Bovendien versterkt het de arbeidsmarkt voor jongeren, werkenden en zij-instromers.