Nieuwe ontwikkelingsprogramma’s voor Groninger ondernemers

Groninger bedrijven kunnen deelnemen aan drie nieuwe programma’s om zich als ondernemer verder te ontwikkelen. Via de Groninger Ondernemersregeling van de provincie kunnen zij de helft van de kosten vergoed krijgen tot een bedrag van 5.000 euro. De provincie heeft nu drie programma’s erkend als onderdeel van deze regeling. In deze programma's is onder meer aandacht voor de uitbreiding van de export, internationale groei en de inzet van studenten voor onderzoeksopdrachten.

Groningen@Work

De provincie heeft de Groninger Ondernemingsregeling in het leven geroepen als onderdeel van Groningen@Work, het programma waarmee de economie en arbeidsmarkt worden gestimuleerd. Ondernemers kunnen deelnemen aan door de provincie erkende programma’s, bijvoorbeeld voor hulp bij het opstarten van een bedrijf, het verbeteren van ondernemersvaardigheden of het opzetten van meester-gezeltrajecten.

World Trade Centrum

Het World Trade Centrum (WTC) Noord-Nederland biedt de komende jaren een uitgebreid pakket diensten aan voor bedrijven. Binnen dit pakket heeft de provincie een aantal onderdelen geaccrediteerd, die vooral gericht zijn op het uitbreiden van de export en het leggen van contact met buitenlandse partners. WTC biedt coaching, maar ook ondersteuning bij het doen van marktonderzoek. Verder organiseert het WTC handelsmissies om contacten te leggen met buitenlandse bedrijven en kunnen ondernemers leren hoe ze starten met export. Het WTC verwacht dat jaarlijks zo'n veertig Groninger bedrijven aan het programma mee doen.

VentureLabNoord

VentureLabNoord (VLN) is een ontwikkelingsprogramma voor ondernemers met de duur van een jaar, met als doel ondernemingen te laten groeien en internationaal uit te bouwen. VentureLab bestaat uit groepsgewijze wekelijkse trainingen en individuele coaching, waarbij voortdurend aan ondernemersvaardigheden wordt gewerkt. Het programma is gericht op een brede doelgroep en wordt per deelnemer op maat ingericht, op basis van een assessment en ontwikkelplan. VentureLabNoord verwacht jaarlijks vijftig deelnemers.

Student Consultancy

Student Consultancy is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Groepen van studenten van verschillende opleidingen voeren in een periode van tien weken onderzoeksopdrachten uit voor ondernemers. Het doel is om de betreffende bedrijven meer te laten innoveren en de studenten daarvan te laten leren. De RUG verwacht jaarlijks ongeveer vijftig projecten uit te voeren.