Nieuwe ontvangstruimte Noordelijk Archeologisch Depot geopend

De nieuwe ontvangstruimte van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis is sinds vrijdag 12 september feestelijk geopend voor publiek. Namens de provincie Groningen was gedeputeerde Bote Wilpstra aanwezig. Met de nieuwe ontvangstruimte kan het NAD grotere groepen ontvangen en informatie geven over de collectie.

De nieuwe ontvangstruimte van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis is sinds vrijdag 12 september feestelijk geopend voor publiek. Namens de provincie Groningen was gedeputeerde Bote Wilpstra aanwezig. Met de nieuwe ontvangstruimte kan het NAD grotere groepen ontvangen en informatie geven over de collectie.

Archeologische vondsten

Het NAD is geen museum, maar wil vooral bodemvondsten goed bewaren en belangstellenden zo goed mogelijk voorlichten. In het depot worden allerlei bodemschatten bewaard, zoals stenen werktuigen, aardewerk hout en glas.Iedereen die meer wil weten over de archeologische vondsten die in Nuis worden bewaard, is van harte welkom om het depot op afspraak te bezoeken.

Eigendom van de provincie

Het depot van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe is in 1997 ontstaan. Het is de opslag voor bodemvondsten uit heel Noord-Nederland. Vondsten die bij archeologisch onderzoek worden aangetroffen zijn eigendom van de provincie. Daarnaast bevat het depot ook veel voorwerpen die in de 19e en 20e eeuw zijn verzameld, bijvoorbeeld bij terpafgravingen. Ook vondstgegevens zoals rapporten en opgravingstekeningen worden in Nuis bewaard. De voorwerpen die in Nuis zijn opgeslagen worden ook uitgeleend voor exposities.