Nieuwe Omgevingsvisie voor provincie Groningen

De provincie Groningen gaat aan de slag met een nieuwe Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie voor de periode 2015-2020. De onderwerpen ruimte, water, mobiliteit en milieu staan hierin centraal. Voor informatie, inspiratie en suggesties voor de nieuwe Omgevingsvisie gaat het college van Gedeputeerde Staten van april tot en met juni in gesprek met inwoners, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen.

 

De provincie Groningen gaat aan de slag met een nieuwe Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in onze provincie voor de periode 2015-2020. De onderwerpen ruimte, water, mobiliteit en milieu staan hierin centraal. Voor informatie, inspiratie en suggesties voor de nieuwe Omgevingsvisie gaat het college van Gedeputeerde Staten van april tot en met juni 2014 in gesprek met inwoners, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen.

Opvolger Provinciaal Omgevingsplan

In de Omgevingsvisie moet de provincie bijvoorbeeld keuzes maken voor locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen, bereikbaarheid van het platteland en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. De nieuwe Omgevingsvisie wordt de opvolger het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat loopt tot 2015. Dit plan vormt de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie.

Gesprekken

In de periode april - juni 2014 organiseert de provincie gesprekken in samenwerking met de stichting Noorderbreedte. Deskundigen, inwoners en andere belanghebbenden kunnen meepraten. Per gesprekstafel staat steeds één thema centraal waarvoor in de nieuwe Omgevingsvisie plannen moeten worden gemaakt. Daarin komen vragen aan de orde als: op welke plaatsen en hoe gaan we duurzame energie inpassen in de leefomgeving, zoals velden voor zonnepanelen?  Hoe houden we het platteland bereikbaar? Hoe moet de overcapaciteit aan detailhandel, woningbouwlocaties en bedrijventerreinen worden aangepakt? De data, thema’s en locaties voor de gesprekstafels worden nog bekend gemaakt.

Fotowedstrijd

Verder organiseert de provincie - in samenwerking met de stichting Noorderbreedte - een fotowedstrijd waar Groningers met foto’s hun toekomstvisie op de provincie in beeld kunnen brengen. Deze fotowedstrijd gaat op 1 maart van start. Meer informatie volgt nog.

Planning

Op dinsdag 28 januari heeft het college van Gedeputeerde Staten de startnotitie voor de nieuwe Omgevingsvisie aan Provinciale Staten gestuurd. Deze startnotitie beschrijft de kaders voor het opstellen van een nieuwe provinciale Omgevingsvisie. De uitkomsten van de gesprekstafels vormen samen met de startnotie de bouwstenen voor het Keuzedocument. Dit Keuzedocument wordt in juni 2014 aangeboden aan Provinciale Staten. Daarna wordt een ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld.