Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing

De provincies Drenthe en Groningen openen op 16 november een subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren. Groningen stelt € 1 miljoen beschikbaar en Drenthe € 700.000. De twee provincies verwachten dat de subsidies leiden tot een forse toename van energiebesparende maatregelen en dat hierdoor werk voor noordelijke bouw- en installatie-bedrijven behouden blijft. Naar verwachting sluit de provincie Fryslân op 1 januari aan.

Investeren in een energiezuinige woning

Woningbezitters kunnen subsidie krijgen als zij zelf investeren in het energiezuiniger maken van hun woning. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf en installatie van onder andere zonneboilers, HR++ ketels, programmeerbare radiatorkranen en dergelijke. Ook de isolatie van dak, vloer, muren en leidingen wordt gedeeltelijk vergoed. De subsidie bedraagt 20% van de kosten van materiaal en installatie.

Zowel in Drenthe als in Groningen staat energiebesparing op de Versnellingsagenda. De provincies stellen over de jaren 2009 tot en met 2011 elk 2,25 miljoen euro beschikbaar voor een noordelijk energierenovatiefonds voor woningcorporaties en particuliere woningbezitters. De nieuwe subsidieregeling, een onderdeel van dit fonds, is een van de maatregelen die de provincies inzetten om de gevolgen van de economische crisis te verzachten.

100.000 Woningenplan


De subsidieregeling draagt bij aan de doelstellingen van het 100.000 Woningenplan, en zet in op energiebesparing, gezondheid van het binnenklimaat en de betaalbaarheid van wonen. De subsidieregeling is een aanvulling op rijksregelingen en loopt tot 30 april 2010. Groningen en Drenthe starten op 16 november.
De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.snn.eu en www.meermetminder.nl.