Nieuwe natuur in Westerwolde met oplevering gebied bij Ter Apel

Ten noorden van Ter Apel is op vrijdag 16 september een nieuw natuurgebied opgeleverd. Daarmee heeft het gebied rondom de beek Ruiten Aa in Westerwolde er weer extra natuur bijgekregen. Al een aantal jaren vindt in het beekdal een grootschalige inrichting plaats van natuurgebieden. De oplevering werd gemarkeerd met de plaatsing van een ooievaarsnest, door gedeputeerde Henk Staghouwer en burgemeester van Vlagtwedde Leontien Kompier.

Inrichting

In het nieuwe gebied, dat meer dan 100 voetbalvelden groot is, zijn de oude kronkels van de Ruiten Aa hersteld. De vaste stuwen in de beek zijn vervangen door vistrappen, waardoor vissen makkelijker heen weer kunnen zwemmen tussen leefgebieden. Verder zijn de houtwallen hersteld, wat zowel het landschap als de dieren ten goede komt. Het gebied is nu een optimale leefomgeving voor bijzondere soorten, zoals de bever, de ijsvogel en de dotterbloem. Voor wandelaars en fietsers zijn er nieuwe bruggen aangelegd.

Jaren werk

De afgelopen jaren is er volop gewerkt in het dal van de Ruiten Aa, om de natuurgebieden rondom de beek natuurlijker, natter en gevarieerder te krijgen. Het hele gebied, grofweg gelegen tussen Winschoten en Ter Apel, maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland - waarmee door het hele land natuurgebieden met elkaar zijn verbonden. Sinds 1990 is er al zo'n 2.000 hectare aan natuurgebied ingericht. Er moet nog één deelgebied worden aangepakt: Renneborg-Ter Walslage (circa 400 hectare). De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Betrokken organisaties

De werkzaamheden in het gebied bij Ter Apel zijn uitgevoerd door de gebiedscommissie Westerwolde en Prolander, in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's. Ook vanuit Europese fondsen en het Waddenfonds is er financieel bijgedragen aan het project. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.