Nieuwe naam vogelbroedeiland Eemshaven onthuld: 'Stern'

Het vogelbroedeiland bij de Eemshaven heeft de naam 'Stern' gekregen. De naam werd op zaterdag 14 april onthuld tijdens de open dag voor projecten in en rondom de Eems-Dollard. Ook werd stilgestaan bij de verruiming van de vaarweg tussen de Eemshaven en de Noordzee en de aanleg van het kwelderlandschap Marconi in Delfzijl, twee projecten die nu ook zijn afgerond.

Slothandeling

De drie projecten werden symbolisch afgesloten door gedeputeerde Henk Staghouwer, directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en burgemeester van Delfzijl Gerard Beukema. Dit om te illustreren dat de projecten in goede samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente tot stand zijn gekomen. De bestuurders kregen op de Marconikwelder een steen uit de Eems-Dollard met inscriptie uit handen van Jan Huijbers, directeur van Van den Herik Sliedrecht, de aannemer die de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd.

Verbeterde bereikbaarheid

Door de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee is deze geschikt gemaakt voor schepen met een diepgang tot 14 meter. Hiermee is de bereikbaarheid verbeterd, waardoor de Eemshaven zich verder kan ontwikkelen tot energiehaven. Het keileem en zand dat is vrijgekomen bij de uitbaggering is gebruikt voor het vogelbroedeiland en het kwelderlandschap Marconi. Zowel het vogelbroedeiland bij de Eemshaven als het kwelderlandschap bij Delfzijl zijn aangelegd voor vogelsoorten als de visdief en de noordse sterns, die er kunnen rusten en broeden.