Nieuwe mogelijkheden voor natuurbeheer in Groningen

Vanaf maandag 16 november 2009 kunnen particulieren en organisaties weer subsidie aanvragen voor het beheer van natuur in Groningen. Dit kan op basis van de nieuwe Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLG) en de Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen (SNG). Heeft u belangstelling en wilt u precies weten wat uw mogelijkheden zijn, dan is het belangrijk actie te ondernemen. Subsidies kunnen tot en met 15 januari 2010 worden aangevraagd.

Een subsidie wordt verleend voor een periode van zes jaar. Gedeputeerde Staten verstrekken in 2010 subsidies voor het beheer van natuurterreinen, landschaps-elementen en agrarische natuur. GS willen dat akker- en weidevogelbeheer vooral wordt ingezet in kerngebieden. In die gebieden zijn extra subsidies beschikbaar. De subsidiemogelijkheden voor het beheer van botanische graslanden zijn echter zeer beperkt ten opzichte van voorgaande jaren.
Wie subsidie wil aanvragen voor weidevogel- of akkervogelbeheer moet dit voor 30 november a.s. afstemmen met de gebiedscoördinator. Deze organiseert jaarlijks het beheer in de akkervogel- en weidevogelkerngebieden. Gedeputeerde Hollenga heeft op 27 oktober de acht gebiedscoördinatoren geïnstalleerd. Welke coördinator in welk kerngebied actief is, is te zien op de foto en op infopuntgroningen.nl.

Meer informatie is te krijgen bij: Informatiepunt Landelijk Gebied (050 317 8500 of www.infopuntgroningen.nl), 
Of kijk op www.natuurbeheersubsidie.nl en www.hetlnvloket.nl