Nieuwe methode moet generatiearmoede in provincie doorbreken

De Stichting Mens & Maatschappij heeft een aanpak ontwikkeld om armoede in Oost-Groningen, die vaak overgaat van generatie op generatie, te doorbreken. Het doel is om veertig mensen die bekend zijn met armoede op te leiden en naar een betaalde baan te begeleiden. Zij kunnen zich op hun beurt weer inzetten om anderen uit de armoede te helpen. De totale kosten van het project bedragen ruim 220.000 euro, waarvan 45.000 euro wordt bijgedragen door de provincie. Ook gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn erbij betrokken. 

Aanpak

Een opgeleide ervaringsdeskundige weet wat armoede betekent voor iemand. Ze herkennen de anderen die te maken hebben met generatiearmoede en spreken de taal van deze groep, verbaal en non-verbaal. Waar nu nog vaak een professional het armoedeprobleem als iets tijdelijks ziet, en zich niet realiseert wat het echt met iemand doet, herkent de ervaringsdeskundige de ander in generatiearmoede. Hij of zij kan de professional anders leren kijken, zodat de begeleiding effectiever is. De ervaringsdeskundige neemt niet de plek van de professional in, maar staat ernaast, als een maatje die de weg wijst en coacht. Zo komen de professional en de ervaringsdeskundige eerder tot een goede aanpak. De winst: de klant en het gezin zijn beter en sneller geholpen, de betrokken welzijnsorganisatie bespaart op contacturen.

Gemeenten

Het project is gestart in Oost-Groningen, maar het is de bedoeling dat straks alle Groninger gemeenten meedoen. Iedere gemeente die participeert in dit traject heeft uiteindelijk minimaal één opgeleide ervaringsdeskundige werkzaam binnen de welzijnsorganisatie of gemeentelijke organisatie. De ervaringsdeskundigen werken waar mogelijk in een sociaal team. Alle gemeenten en welzijnsorganisaties in de provincie Groningen zijn op de hoogte van de methodiek.

Primeur voor Groningen

Groningen is in 2015 als eerste regio in Nederland gestart om de eerste mensen op te leiden. In 2016 zijn de gemeenten Amsterdam en Utrecht ermee begonnen. Hoewel Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, groeit een op de vijf kinderen op in armoede. Dat gaat vaak over van generatie op generatie.