Nieuwe methode haalt meer biogas uit natuurgras

VOF Lammertink uit Hooghalen krijgt ruim 83.000,- euro subsidie voor het project Biogas uit natuurgras. Door de vezelige structuur is natuurgras niet geschikt om zonder voorbewerking in een mestvergister te verwerken. Het bedrijf onderzoekt een nieuwe manier van voorbewerking en vergisting van natuurgras. Naast de techniek gaat men ook kijken of de nieuwe methode financieel uit kan. De bijdrage komt van NEND, een Europees programma voor duurzame energie. De provincie is projectleider van dit programma.

VOF Lammertink uit Hooghalen krijgt ruim 83.000,- euro subsidie voor het project Biogas uit natuurgras. Door de vezelige structuur is natuurgras niet geschikt om zonder voorbewerking in een mestvergister te verwerken. Het bedrijf onderzoekt een nieuwe manier van voorbewerking en vergisting van natuurgras. Naast de techniek gaat men ook kijken of de nieuwe methode financieel uit kan. De bijdrage komt van NEND, een Europees programma voor duurzame energie. De provincie is projectleider van dit programma.

Grotere opbrengst biogas

Gemaaid gras uit natuurgebieden verwerken in een composteerinrichting is vaak duur. Het gras verwerken in een mestvergistingsinstallatie is een duurzaam en aantrekkelijk alternatief. Om het vezelige natuurgras te kunnen vergisten tot biogas is voorbewerking noodzakelijk. Bovendien vergroot de voorbewerking de opbrengst van het biogas. VOF Lammertink heeft hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld die in het project Biogas uit natuurgras VOF Lammertink wordt getest. Wanneer de methode financieel haalbaar is kan het op grotere schaal worden toegepast.

Wat is NEND?

NEND is een initiatief van samenwerkende Duitse en Nederlandse overheden. NEND wil de positie van de Eems Dollard Regio op het gebied van duurzame energie versterken. Dat doet NEND door gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven uit de deze regio te stimuleren en te ondersteunen met informatie en advies en subsidies voor projecten. NEND concentreert zich daarbij op de thema's energiebesparing, duurzaam bouwen, energie  uit biomassa en zonne-energie.