Nieuwe meetresultaten meetnet Oosterhorn bekend

Bij de vijfde en zesde luchtmeting zijn siliciumcarbide-(SiC) vezels aangetroffen in het tijdelijk meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. De meetwaarden van maart en april liggen in hetzelfde bereik als bij de eerste vier metingen en onder het gemiddelde van de zes meetperioden. Dit blijkt uit recente onderzoeksrapporten van TNO.

Onderzoeksrapporten

Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat ook bij de vijfde  (PDF PDF-bestand, 676 KB) en zesde (PDF PDF-bestand, 684 KB) meting SIC-vezels gevonden zijn op meetstation RWZI Delfzijl en meetstation Heemskesbrug. Beide meetstations staan op ongeveer 1 kilometer afstand van ESD-SIC. De metingen zijn verricht op het moment dat de wind uit de richting van het chemiebedrijf kwam. Op een derde meetpaal, bij Geefsweersterweg, zijn geen SIC-vezels aangetroffen. Daar is gemeten toen de wind niet uit de richting van ESD-SIC kwam. Op grond hiervan concludeert TNO dat de aangetroffen SIC-vezels afkomstig zijn van het terrein van ESD-SIC.

Invloed blazers

Uit de rapporten blijkt verder dat de invloed van blazers op de verspreiding van de SIC-vezels op dit moment niet vast te stellen is. Volgens TNO zijn metingen dichter bij bewoond gebied en over een langere tijd nodig om een completer beeld te verkrijgen.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op verzoek van de omwonenden wordt het meetnet uitgebreid met extra meetpalen. Op deze manier ontstaat een beter beeld van de uitstoot van SiC-vezels over een langere periode en een groter gebied. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving. 

Vervolgstappen

Ook al gaat het om zeer lage concentraties, niemand wil blootgesteld worden aan (vermoedelijk) kankerverwekkende stoffen. Daarom willen we dat ESD-SIC maatregelen neemt om de uitstoot van deze schadelijke vezel terug te dringen naar nul.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen op telefoon 050-316 49 11. Heeft u vragen over SIC-vezels en uw gezondheid, neem dan contact op met de gemeente Delfzijl, telefoon 140 596.