Nieuwe meetresultaten meetnet Oosterhorn bekend

Bij de achtste luchtmeting (PDF PDF-bestand, 691 KB) zijn vermoedelijke kankerverwekkende siliciumcarbide (SiC) vezels aangetroffen in het tijdelijk meetnet rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. De meetwaarden van juni 2019 liggen in hetzelfde bereik als bij de voorgaande metingen en rond het gemiddelde van alle meetperioden. 

Dit blijkt uit een recent onderzoeksrapport van Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). De achtste meetperiode liep van 6 juni tot 3 juli. Bij de nieuwe meetlocaties Borgsweer en Wagenborgen zijn de metingen op 16 mei 2019 gestart. In de woonkern Farmsum is de meting vanaf 6 juni gestart. 

SiC-vezels in woonkernen

Ten opzichte van de vorige zeven luchtmetingen is de afgelopen periode ook onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in woonkernen Farmsum, Borgsweer en Wagenborgen. In een van de woonkernen, te weten Borgsweer zijn ook siliciumcarbide vezels aangetroffen. In Farmsum en Wagenborgen zijn geen siliciumcarbide vezels aangetroffen. De gemeten concentraties in Borgsweer zijn lager dan op de hoofdmeetstations Heemskesbrug en RWZI Delfzijl.

Vervolgstappen

Ook al gaat het om zeer lage concentraties, niemand wil blootgesteld worden aan (vermoedelijk) kankerverwekkende stoffen. Daarom willen we dat ESD-SICmaatregelen neemt om de uitstoot van deze schadelijke vezel terug te dringen naar nul.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen op telefoon 050 - 316 49 11. Heeft u vragen over SIC-vezels en uw gezondheid, neem dan contact op met de gemeente Delfzijl, telefoon 140 596.

Oplegnotitie rapportage TNO SiC-vezel achtste meetperiode (PDF PDF-bestand, 456 KB)