Nieuwe koers voor Blauwestad

In Blauwestad komt ruimte voor betaalbare projectwoningen en enkele recreatiewoningen. Daarnaast moeten nieuwe evenementen zorgen voor meer reuring in het gebied. Ook willen de provincie en de gemeente Oldambt Blauwestad beter zichtbaar maken vanaf de A7 door de entree naar Het Havenkwartier te verbeteren. Voor de uitvoering van de nieuwe koers investeert de provincie twee miljoen euro.

In Blauwestad komt ruimte voor betaalbare projectwoningen en enkele recreatiewoningen. Daarnaast moeten nieuwe evenementen zorgen voor meer reuring in het gebied. Ook willen de provincie en de gemeente Oldambt Blauwestad beter zichtbaar maken vanaf de A7 door de entree naar Het Havenkwartier te verbeteren. Voor de uitvoering van de nieuwe koers investeert de provincie twee miljoen euro.

Betaalbare vrijstaande woningen

Er komen 15 betaalbare, vrijstaande woningen aan het water. Deze staan gepland in het oostelijke deel van Het Havenkwartier. Ze zijn zo ontworpen dat ze, naargelang de woonwens, kunnen worden uitgebreid. Ook is het mogelijk om later meer grond bij te kopen. In maart start de nieuwe promotiecampagne.

Recreatie

Het accent voor de recreatie ligt het komende jaar op meerdaagse verblijfsrecreatie en dagrecreatie. In Blauwestad komen vijf duurzame, houten bungalows op het meest noordelijke eiland in het woongebied Het Riet. Ook komen er twee woonarken voor toeristen op het Oldambtmeer die overal kunnen aanmeren. Toeristische ondernemers kunnen hierop inspelen.

Aansprekende evenementen

In Het Havenkwartier komen deze zomer aansprekende evenementen. Het Redersplein krijgt meer het karakter van een plein. Er komen tijdelijke bouwwerken die voor bezoekers interessant zijn om te bekijken, te gebruiken of tijdelijk te bewonen. Landschapsarchitect Bruno Doedens, bekend van zijn installaties tijdens het Oerol-festival, is gevraagd een verrassend kunstobject in het landschap te verwerken.

Provincie verantwoordelijk voor exploitatie

De provincie is verantwoordelijk voor de exploitatie van het woningbouwproject Blauwestad.  Voor een goede start van deze koers schrijft de provincie eenmalig 11,5 miljoen euro af. Daardoor wordt de toekomst financieel niet meer belast met het verleden. Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog hun goedkeuring geven aan het plan.