Nieuwe kaart voor Ecologische Hoofdstructuur in Groningen

Er is een nieuwe kaart voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met 10.000 hectare natuur blijft de Ecologische Hoofdstructuur overeind als groene ruggengraat van Groningen. De kaart is een belangrijke stap naar een herzien natuurbeleid. De provincie Groningen werkt hieraan, samen met natuurbeherende organisaties, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, waterschappen en andere partijen in het landelijk gebied.

Er is een nieuwe kaart voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Met 10.000 hectare natuur blijft de Ecologische Hoofdstructuur overeind als groene ruggengraat van Groningen. De kaart is een belangrijke stap naar een herzien natuurbeleid. De provincie Groningen werkt hieraan, samen met natuurbeherende organisaties, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, waterschappen en andere partijen in het landelijk gebied.

Aanpassing

De natuur krijgt ruimte waar het echt waarde heeft voor planten en dieren. Daar waar we nu al weten ‘het gaat niet lukken’ passen we plannen aan. Per saldo vervalt hierdoor 1.000 hectare. Gebieden met weinig weidevogels zijn van de kaart gehaald, bij het Reitdiep verschuiven we de aandacht naar plekken met meer kansen voor natuur, verbindingszones in bijvoorbeeld Westerwolde vervallen en er zijn aanpassingen waar de natuur te droog wordt.

Uitwerking

De partners in het landelijk gebied zijn betrokken bij de keuzes en de uitwerking per gebied. Dit najaar geven we aan welke projecten verder kunnen en op welke termijn. Eind dit jaar leggen we een nieuw natuurbeleid met daarin de complete aanpak voor aan Provinciale Staten.

Pijn voelbaar

De grote uitdaging is om de natuur mooi en ook toegankelijk te houden. Het Rijk halveert het beheerbudget en stopt met financiering van bijvoorbeeld nationale parken en landelijke recreatieroutes. Er is een gat dat de provincie onmogelijk kan opvangen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor natuur en natuurbeheer. Met betrokken organisaties zoeken we naar andere, effectievere manieren van werken, zodat middelen zoveel mogelijk de natuur ten goede komen.

Nieuwe projecten

Inmiddels zijn er de afgelopen maanden al weer projecten gestart in Ellersinghuizerveld (Westerwolde) en Meerstad. Binnenkort gaan we aan de slag met Grootegastermolenpolder (Westerkwartier) en Dannemeer (Midden-Groningen). Van der Ploeg: "Onze ambitie voor de natuur is hoog én realistisch. We houden zoveel mogelijk op de kaart en steken de schop in de grond waar dat kan.”