Nieuwe interactieve game moet kinderen en familie meer laten bewegen

Veertien partners hebben samen een interactieve game ontwikkeld om kinderen en hun (groot)ouders uit te nodigen om meer te bewegen in de openbare ruimte. Doel van het initiatief is om de gezondheid van jonge en oudere Groningers te verbeteren. Het spel moet het aantrekkelijker maken om buiten te gaan bewegen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de sociale band tussen de (werkende) ouders en hun kinderen vergroten. De provincie draagt € 60.000 bij om de game verder door te ontwikkelen.

Fantastiniland

De game 'Buitengewoon Bewegen' wordt aangeboden via basisscholen, via de wijk en via campings. Het spel start bij het activeren van de kinderen maar het is nodig om samen te bewegen met de (groot)ouders om verder te komen in het spel. Het spel speelt zich af in Fantastiniland, een virtuele wereld, die lijkt op onze eigen wereld. Koning Rini van Fantastiniland daagt zowel de ouders als de kinderen uit om samen leuke beweegactiviteiten buiten te doen. Daarmee zijn Fantastini-coins te verdienen om leuke gadgets mee te verzamelen. Ook zijn er als klas of groep coins te winnen, die vervolgens ook een beloning in de vorm van bewegen opleveren. De eerste tests met de game leverden al enthousiaste ervaringen op van zowel kinderen als hun ouders. Kinderen vonden het leuk en bijzonder om samen met hun ouders te bewegen. Ouders raakten geïnspireerd om meer te ondernemen met hun kinderen en vaker te gaan bewegen in de buitenlucht.

Partners

Onder meer het Huis voor de Sport Groningen, Staatsbosbeheer en de Hanzehogeschool werken samen in het initiatief vanuit KennisLab BIOR Noord. Ook ondernemers worden betrokken. Door samen te organiseren en ondernemen wordt het innovatieve spel verder ontwikkeld. Met de subsidie van de provincie wordt de game verder getest en doorontwikkeld om deze breed toegankelijk te maken. Ook de Rabobank draagt bij aan het initiatief.