Nieuwe industriewaterzuivering levert duurzaam industriewater aan Google

De nieuwe industriewaterzuivering en transportleidingen voor drink- en industriewater van Waterbedrijf Groningen en North Water bij Garmerwolde zijn klaar. De aanleg heeft in totaal vijf jaar geduurd. De bedrijven leveren op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven. Google is de eerste grote afnemer.

Verduurzaming

Met de nieuwe zuiveringsinstallatie worden drinkwaterbronnen beschermd voor de drinkwatervoorziening en zijn bedrijven en particulieren in Noordoost-Groningen verzekerd van levering. Voor de waterbedrijven en de provincie is dit een belangrijke stap in de verduurzaming van de Groningse watervoorziening.

Stijgende watervraag

Door de uitbreiding van het aantal bedrijven in de Eemshaven is er de laatste jaren een toenemende vraag naar water om te gebruiken als koel- en proceswater. Daarom hadden Waterbedrijf Groningen en North Water behoefte aan een duurzame voorziening voor industriewater. Zo'n voorziening voorkomt dat drinkwater als industriewater wordt gebruikt. Door de komst van Google naar de Eemshaven werden de plannen concreet. 

Google

Google vindt het belangrijk om zich in te zetten voor duurzaamheid. Het gebruikmaken van de nieuwe zuivering in Groningen voor koeling past bij dat uitgangspunt. Google en andere bedrijven in de regio gaan nu op een nieuwe manier met water om. Google vond de nieuwe zuiveringsinstallatie zo belangrijk, dat het bedrijf ook een financiële bijdrage leverde van ruim € 45 miljoen. 

Garmerwolde

Samen met waterschap Noorderzijlvest werd gekozen voor het RWZI-terrein Garmerwolde als locatie. Hier is voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal beschikbaar als bron voor industriewater. Daarnaast biedt het maximale kansen voor het hergebruik van slib en het gezuiverde rioolafvalwater (effluent). Op dit moment wordt onderzocht of het gezuiverde water ook opnieuw gebruikt kan worden. 

Nieuw leidingen voor industrie- en drinkwater

Om het industriewater vanuit Garmerwolde aan de Eemshaven te kunnen leveren werden een nieuw transportleidingtracé voor industriewater en drinkwaterwaterleiding aangelegd over grotendeels hetzelfde tracé. 

Verduurzaming van industrie

De nieuwe industriewatervoorziening draagt volgens gedeputeerde Nienke Homan bij aan de verduurzaming van de industrie. Door de aanleg van zonneparken en de bouw van windmolens  werken we aan het verduurzamen van de energie waar de bedrijven in de Eemshaven op draaien. Deze bedrijven gebruiken steeds meer duurzame grondstoffen voor hun producten. Duurzaam water is weer een nieuwe stap.