Nieuwe ideeën voor project Blauwestad

De provincie Groningen wil samen met de gemeente Oldambt het project Blauwestad weer in beweging brengen na een periode van relatieve stilstand. Dat moet gebeuren via nieuwe, creatieve en kleinschalige activiteiten op het gebied van landschap, infrastructuur en vastgoedontwikkeling. De verwachting is dat het project hiermee weer meer zichtbaar wordt en dat de uitgifte van grond gestimuleerd wordt.

De provincie Groningen wil samen met de gemeente Oldambt het project Blauwestad weer in beweging brengen na een periode van relatieve stilstand. Dat moet gebeuren via nieuwe, creatieve en kleinschalige activiteiten op het gebied van landschap, infrastructuur en vastgoedontwikkeling. De verwachting is dat het project hiermee weer meer zichtbaar wordt en dat de uitgifte van grond gestimuleerd wordt.

Tegenvallende verkoop

Door tegenvallende verkoopresultaten boekte de provincie over het afgelopen jaar 4,5 miljoen euro af op de grondexploitatie. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer heeft de provincie er alle belang bij om op korte termijn alles uit de kast te halen voor nieuwe realistische plannen en ideeën.

Nieuw projectteam

Een nieuw projectteam Blauwestad geeft uitvoering aan de plannen. Te denken valt aan andersoortige woningen, nieuwe woon- werkconcepten, huurwoningen in een bepaald segment, prijsvragen onder architecten of bouwblokken die gezamenlijk door meerdere starters worden ontwikkeld. Het programmateam wil samen met bewoners, ondernemers en bezoekers van Blauwestad aan de slag gaan. Concrete plannen volgen later dit jaar.